>> Deelnemersverslag “Congres Zien & Zijn”, Gouda, 29 september 2017 (06-11-2017)

A. Visscher, 2 oktober 2017

Het Congres Zien en Zijn gaf een mooie gelegenheid om kennis te maken met Symbooldrama. Bij Symbooldrama is je rechter hersenhelft van groot belang; het gedeelte dat actief wordt bij verbeelding/fantasie en andere onbewuste processen. Gedurende de dag waren er verschillende sprekers, die allen weer vanuit hun eigen invalshoek iets vertelden.

Aan het begin van de dag maakten we gelijk al kennis met de praktijk van Symbooldrama. We moesten onze ogen dicht doen en werden in onze fantasie meegenomen naar een bos waar we een ontmoeting hadden met een voor ons bekend en belangrijk persoon. Dit was een bijzondere ervaring. Daarna deelde drs. Douglas Ota zijn ervaringen met beelden en fotografie, vanuit zijn rol als coach/kinder- en jeugdpsycholoog. Hij sprak over het belang van het echt “zien” van de ander en je door de ander gezien voelen. Aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen leven nam hij ons mee in deze thema’s. Vervolgens sprak prof. dr. Anna Bosman over de rol van beweging in de interactie met andere mensen. Ze vertelde hoe beweging tijdens een therapie bijvoorbeeld ingezet kan worden met gehandicapte mensen. Daarna konden we kiezen tussen een workshop Symbooldrama of het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Tijdens de workshop Symbooldrama moesten we ons een bloem voorstellen. Achteraf, toen we met elkaar evalueerden kwam naar voren dat veel deelnemers er een boodschap of thema voor zichzelf uit konden halen. Dat dit zo sterk werkt had ik van te voren niet verwacht. In de middag sprak drs. Gert Jan van Hinsberg over Symbooldrama. Ik vond het interessant hoe hij vertelde over de verschillende technieken die bij Symbooldrama kunnen worden ingezet. Zo vertelde hij hoe je een traumatische ervaring van een cliënt kan ombuigen door bijvoorbeeld de vraag te stellen “wie had jou op dat moment kunnen troosten?” Door vervolgens het troostende element toe te voegen aan het traumatische beeld verander je het beeld van de cliënt ten positieve wat kan helpen bij de traumaverwerking. Ten slotte sprak dr. Eberhard Wilke over psychosomatische patiënten die doormiddel van tekeningen uiting gaven aan hun innerlijke worstelingen. Al met al was het een zeer interessant congres!


Plaats een reactie:


Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...