Aanmelden seminar, cursus of studiedag


Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor een seminar / cursus of studiedag:
Supervisie basiscursus najaar 2018 op supervisie 2018: data volgen..

Het is de bedoeling dat u het formulier op de website invult en verzendt. Maak daarna het verschuldidge bedrag over naar onze bankrekening: Stichting Symbooldrama, NL44 RABO 0398 8598 68 onder vermedling van de betreffende activteit met (start)datum.

.

Personalia (ten behoeve van administratie en accreditatie)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beroep en werkervaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursus
 
 
 
 
 
 Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober

Alle cursussen en seminars...