samenvatting:

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.Details:

 

Basiscursus Symbooldrama 
Symbooldrama of Katathym-imaginatieve Psychotherapie (KiP) is een door prof. dr. Hanscarl Leuner ontwikkelde psychoanalytisch gefundeerde behandelingsmethode die gericht is op innerlijke verdieping d.m.v. dagdromen. Bij de dagdroom, die door de therapeut geïnduceerd wordt, gaat het om het doorleven van beelden - symbolen - die vaak beladen zijn met gevoelens en betekenissen. Het tekenen of schilderen van de innerlijke beelden versterkt en verdiept de werking van de dagdroom. Conflicten en trauma's kunnen opnieuw beleefd worden en de "dromer" vindt toegang tot de bronnen van zijn eigen vitaliteit en creativiteit. De therapeut kan de cliënt helpen de opgeroepen ervaringen in verband te brengen met zijn geschiedenis en actuele levenssituatie. De methode wordt zowel bij volwassenen als bij jeugdigen en kinderen toegepast en is zowel geschikt voor korte, probleemgerichte als langer durende behandelingen. KiP is vooral geschikt bij problematiek die louter verbaal moeilijk te behandelen is. De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Doel
Inzicht in de theoretische context van symbooldrama,
Ervaring opdoen in de clienten- en therapeutenrol en hierdoor vertrouwd raken met de dagdroom als psychotherapeutisch instrument.

Doelgroep
Psychotherapeuten (in opleiding), psychiaters, psychologen, pedagogen en belangstellenden met een vooropleiding in de sociale wetenschappen, of artsexamen. Zowel volwassenentherapeuten als kinder- en jeugdtherapeuten.

 

Accreditatie
Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J; OG;  NVO) 56 punten herregistratie  (opleiding: diagnostiek 8 punten; behandeling 20)
Eerste lijns psycholoog NIP 84 punten  (diagnostiek: 24  ; behandelin:g 60)

Inhoud
Op basis van het theoretisch basisconcept van Hanscarl Leuner komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De mogelijkheden die deze methode biedt om binnen verschillende theoretische kaders en behandelsettingen symbooldrama toe te passen (bestudering literatuur).
  • Ervaren wat de mogelijkheden en effecten zijn van een dagdroom bij licht verlaagd bewustzijn
  • Indicaties en contra-indicaties
  • Zelfervaring en oefeningen in dagdromen en tekenen
  • Kennismaking met en hantering van de verschillende therapiefasen
  • Leren onderkennen van problemen, die zich voor kunnen doen en leren hiermee om te gaan
  • Oefenen in het hanteren van de dagdroomsituatie als therapeut en leren omgaan met verschillende interventietechnieken
  • Gevoelig worden voor het effect van de eigen interventies en het bevorderen van een groeibevorderend klimaat
  • Leren omgaan met de dagdroomsituatie, gevoelig worden voor het effect van de eigen interventies en het stimuleren van een groeibevorderend klimaat
  • Voorbeelden op video van behandeling van volwaseenen en kinderen, zowel individueel als in tweetallen of groepen.

 Na het volgen van deze basiscursus bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan (groeps)supervisie en vervolgcursussen  (zie opleidingsprogramma)Tijd: 9.30-17.30 uur

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Docenten:

Han van Rijt en Ellen LommersLocatie: ’t Centrum, Spoorstraat 15, Bodegraven

Prijs: € 1400,-

Klik hier om u aan te melden
Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...