samenvatting:

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.Details:

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Jonge kinderen staan veelal op een natuurlijke wijze open voor dromen en fantasie. In hun ontwikkeling raken zij soms meer gesloten of verder af van die natuurlijke aanleg. Sommige adolescenten vinden het juist fijn, omdat in de therapie woorden minder direct nodig zijn en beelden veiliger voelen.  Anderen vinden het enorm spannend zich hiermee in te laten en voelen zich extra kwetsbaar.

Symbooldrama geeft motieven waarin conflictmateriaal én steun tegelijk aanwezig kunnen zijn, zonder dat het allemaal doordacht en uitgesproken behoeft te worden. Een kind of adolescent kan zich hierdoor begrepen voelen als hij/zij samen bezig is met de therapeut, waarbij de ouders natuurlijk ook betrokken blijven. Het beeld doet zijn werk als het ware ook ‘onder de weerstand door’.

Daarnaast leven kinderen en adolescenten in een ‘netwerk’ van belangrijke anderen. Iedereen (inclusief de therapeut/begeleider) heeft ook eigen representaties in zich uit de eigen kindertijd.  Volwassenen die hulp zoeken exploreren hun eigen kinderbeleving.

Dit seminar is geschikt voor Symbooldrama  kinder- en jeugdtherapeuten of vaktherapeuten/begeleiders, maar juist ook zeer waardevol voor hen die met volwassenen werken.

Het doel van dit seminar is als Symbooldrama therapeut /begeleider kennis en ervaring op te doen in het ontwikkelings- (fase-) gericht werken met kinderen en adolescenten en daarbij de (on)mogelijkheden in de eigen werksetting te verkennen. Tevens biedt de zelfervaring een krachtige bewustwording van het werken met symbolisering en komt de eigen kindertijd meer tot beschikking in de professionele werksetting.

Dit seminar is een mooie opstap naar een specifiek seminar over ‘Symbooldrama,  kinderen en hechting’, ‘Symbooldrama,  adolescenten en autonomie’ of ‘Symbooldrama, ouder en kind systeem’

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de site www.symbooldrama .nl. Inschrijving op volgorde van betaling.Tijd: 9.30-17.00

Data: vrijdag 20 september 2019

Docenten:

Ellen LommersLocatie: ’t Centrum, Willemstraat 15, 2411CP Bodegraven

Prijs: 275,00 (inclusief consumpties, exclusief lunch)

Klik hier om u aan te melden
Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...