samenvatting:

Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden.Details:

Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Leren doseren van de twee tegenovergestelde begeleidingsstijlen die het middenniveau ter beschikking staan; de confronterende en de associatieve begeleidingsstijl. Op basis van een zinvol gestapelde methodische aanpak en begeleidingsstijl de z.g. ‘treden’, die in deze methode is ontwikkeld, gaan herkennen en in de praktijk leren ontvouwen. Het bij deze treden passende repertoire van motiefkeuze uitbreiden en leren omgaan met overdracht- en tegenoverdracht. Een flexibele aanpassing van de begeleidingsstijl aanleren, bedoeld om de “agerende” kant van de methode in een wederkerige balans te houden met grenzen stellende en didactische eisen van een goed leerbare behandelvorm.Tijd: 13:00-20:00 uur

Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Docenten:

Piet van Roest Bettina DriessenLocatie: 't Centrum, Bodegraven

Prijs: € 700,-

Klik hier om u aan te melden
Cursussen en seminars:
Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Alle cursussen en seminars...