Nieuws & artikelen Archief >>

>> Minisymposium “Nazit Keulen” (20-08-2018)

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

...lees meer

>> Een persoonlijke nota na het Congres  “Zien & Zijn “ op 29 september 2017 (24-01-2018)

Het is al weer 5 maanden geleden, dat het Congres  heeft plaats gevonden - de tijd vliegt , niet alleen als je ouder word - Maar ik wil graag op een paar dingen terugkomen, die ook hun dragende kracht voor het jaar 2018 behouden. Ik wil me graag nog een keer uitdrukkelijk bedanken bij de deelnemers, die o.a. ter beëindiging van mijn  voorzitterschap naar Gouda gekomen zijn . Ik heb me zeer verheugd velen van jullie , soms na een langere tijd weer eens te kunnen zien en te begroeten. Het echte handen schudden geeft toch ook nog een ander accent. Maar ook aan diegene , die schriftelijk een groet gestuurd hebben mijn hartelijke dank . Er zijn twee dingen die ik nog expliciet wil noemen en die ik jullie graag nog wil mededelen. Op een moment , zelfs een langere periode waar ik me persoonlijk geraakt en bedrukt voelde door alle narigheden , het onheil, die misverstanden, zelfs  gruwelijkheden ,die via de media tot ons doordrongen, heeft het mij bijzonder goed gedaan in de groep van aanwezigen zoveel vriendelijke en open communicatie te bespeuren . Veel oude ontmoetingen , vertrouwde ervaringen  konden weer wakker worden...

...lees meer

>> Deelnemersverslag “Congres Zien & Zijn”  van A. Visscher, introducee (24-01-2018)

Het Congres Zien en Zijn gaf een mooie gelegenheid om kennis te maken met Symbooldrama. Bij Symbooldrama is je rechter hersenhelft van groot belang; het gedeelte dat actief wordt bij verbeelding/fantasie en andere onbewuste processen. Gedurende de dag waren er verschillende sprekers, die allen weer vanuit hun eigen invalshoek iets vertelden. Aan het begin van de dag maakten we gelijk al kennis met de praktijk van Symbooldrama. We moesten onze ogen dicht doen en werden in onze fantasie meegenomen naar een bos waar we een ontmoeting hadden met een voor ons bekend en belangrijk persoon. Dit was een bijzondere ervaring. Daarna deelde drs. Douglas Ota zijn ervaringen met beelden en fotografie, vanuit zijn rol als coach/kinder- en jeugdpsycholoog. Hij sprak over het belang van het echt “zien” van de ander en je door de ander gezien voelen. Aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen leven nam hij ons mee in deze thema’s. Vervolgens sprak prof. dr. Anna Bosman over de rol van beweging in de interactie met andere mensen. Ze vertelde hoe beweging tijdens een therapie bijvoorbeeld ingezet kan worden met gehandicapte mensen. Daarna konden we kiezen tussen een workshop Symbooldrama of het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Tijdens...

...lees meer

>> Impressies van Zien & Zijn 29 september 2017 (24-01-2018)

De start Het welkomst woord werd gedaan door Bert Krapels, de voorzitter van het bestuur. Hij pakte een doos om de fantasie te prikkelen. Daaruit kwamen beschuit met muisjes, omdat uit onze stichting op deze dag een Vereniging was geboren. Harpmuziek van Heleen Bartels zorgde gedurende de dag voor een muzikale omlijsting en maakte dat onze rechterhersenhelft geprikkeld werd. Nicole Muller was de dagvoorzitter en droeg de dag op aan Margret d’Arcais, die officieel  afscheid van het bestuur nam. Daarmee zette ze haar en natuurlijk ook Truus Bakker in het zonnetje omdat zij samen Symbooldrama op de Nederlandse kaart hebben gezet. Zij hebben daar erg veel wijsheid, liefde, inzet en tijd ingestoken. Nicole deed een stille droom, waardoor ook alle introducees kennis konden maken met Symbooldrama. Het motief van de droom: een wijs mens.  Deze prima start maakte dat de volgende spreker, erg onder de indruk van zijn eerste stille droom, geïnspireerd begon aan zijn verhaal.   1 Save passages: What mobility does to people and what international schools should do about it. Douglas Ota woonde in Amerika en verhuisde naar Nederland. Hij schreef een boek met bovengenoemde titel. Douglas heeft nooit een...

...lees meer

>> Terugblik 2017 (24-01-2018)

Terugblik 2017 Werkgroepen In 2017 heeft werkgroep organisatie Organisatie/Structuur  de overgang van stichting naar vereniging voorbereid en een concept huishoudelijk regelement geschreven. Daarmee heeft deze werkgroep zijn taak uitgevoerd en is opgeheven. De werkgroep Opleiding/nascholing en de werkgroep Wetenschap zijn in het afgelopen jaar onder andere begonnen aan het ontwikkelen van een andere opleidingsroute en het inventariseren van wetenschappelijke en informatieve literatuur. Er is een goede afstemming met het bestuur. In het kader van  de afstemming kwamen bestuur en docenten informeel bij elkaar om elkaar beter te leren kennen en meer over elkaars ideeën te horen. Margret d’Arcais en Jeroen Schepman hebben een gedegen introductie geschreven over symbooldrama. De werkgroep PR is  nog niet verder gekomen dan het werven van werkgroepsleden. Veel PR tijd is wel gaan zitten in het congres. Opleidingen/seminars/congres De basiscursus zou in september starten maar werd verschoven naar januari 2018 vanwege te weinig aanmeldingen. In november werd een laagdrempelige introductie middag georganiseerd om symbooldrama en daarmee de basiscursus onder de aandacht te brengen. De cursus op midden niveau ging onder docentschap van Piet van Roest en Bettina Klein wel door. In februari was het Seminar KIP...

...lees meer

Vorige Pagina 2 van 9 Volgende

Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...