>> Terugblik 2017 (24-01-2018)

Terugblik 2017

Werkgroepen

In 2017 heeft werkgroep organisatie Organisatie/Structuur  de overgang van stichting naar vereniging voorbereid en een concept huishoudelijk regelement geschreven. Daarmee heeft deze werkgroep zijn taak uitgevoerd en is opgeheven.

De werkgroep Opleiding/nascholing en de werkgroep Wetenschap zijn in het afgelopen jaar onder andere begonnen aan het ontwikkelen van een andere opleidingsroute en het inventariseren van wetenschappelijke en informatieve literatuur. Er is een goede afstemming met het bestuur.

In het kader van  de afstemming kwamen bestuur en docenten informeel bij elkaar om elkaar beter te leren kennen en meer over elkaars ideeën te horen.

Margret d’Arcais en Jeroen Schepman hebben een gedegen introductie geschreven over symbooldrama. De werkgroep PR is  nog niet verder gekomen dan het werven van werkgroepsleden. Veel PR tijd is wel gaan zitten in het congres.

Opleidingen/seminars/congres

De basiscursus zou in september starten maar werd verschoven naar januari 2018 vanwege te weinig aanmeldingen.

In november werd een laagdrempelige introductie middag georganiseerd om symbooldrama en daarmee de basiscursus onder de aandacht te brengen.

De cursus op midden niveau ging onder docentschap van Piet van Roest en Bettina Klein wel door.

In februari was het Seminar KIP en trauma.

In mei verzorgde Manfred Roest een Seminar over Hieronymus Bosch.

In september was in Gouda het congres Zien & Zijn, waarin ruimte was ingeruimd voor het afscheid van Margret d’Arcais van het bestuur.

 

Bestuur

Het bestuur vergaderde maandelijks afwisselend face to face en per skype.

Het bestuur nam dit jaar afscheid van Margret d’Arcais,  Anneke Beugelink en Jeroen Schepman.

De overgang van stichting naar vereniging werd geregeld.

Er  werd gestart met nieuwsbrieven en contact met de werkgroepen werd verder aangehaald.

Naar een nieuwe penningmeester en een nieuw bestuurslid werd met beperkt resultaat gezocht.

De website kreeg een voorlopige update tot aan de echte vernieuwing in 2018.

Han van Rijt en Vera Kooij werden nieuwe aspirant docenten.

Diverse mensen meldden zich aan voor vrijwilligers werk in de commissies.


Plaats een reactie:


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober

Alle cursussen en seminars...