>> Terugblik 2017 (24-01-2018)

Terugblik 2017

Werkgroepen

In 2017 heeft werkgroep organisatie Organisatie/Structuur  de overgang van stichting naar vereniging voorbereid en een concept huishoudelijk regelement geschreven. Daarmee heeft deze werkgroep zijn taak uitgevoerd en is opgeheven.

De werkgroep Opleiding/nascholing en de werkgroep Wetenschap zijn in het afgelopen jaar onder andere begonnen aan het ontwikkelen van een andere opleidingsroute en het inventariseren van wetenschappelijke en informatieve literatuur. Er is een goede afstemming met het bestuur.

In het kader van  de afstemming kwamen bestuur en docenten informeel bij elkaar om elkaar beter te leren kennen en meer over elkaars ideeën te horen.

Margret d’Arcais en Jeroen Schepman hebben een gedegen introductie geschreven over symbooldrama. De werkgroep PR is  nog niet verder gekomen dan het werven van werkgroepsleden. Veel PR tijd is wel gaan zitten in het congres.

Opleidingen/seminars/congres

De basiscursus zou in september starten maar werd verschoven naar januari 2018 vanwege te weinig aanmeldingen.

In november werd een laagdrempelige introductie middag georganiseerd om symbooldrama en daarmee de basiscursus onder de aandacht te brengen.

De cursus op midden niveau ging onder docentschap van Piet van Roest en Bettina Klein wel door.

In februari was het Seminar KIP en trauma.

In mei verzorgde Manfred Roest een Seminar over Hieronymus Bosch.

In september was in Gouda het congres Zien & Zijn, waarin ruimte was ingeruimd voor het afscheid van Margret d’Arcais van het bestuur.

 

Bestuur

Het bestuur vergaderde maandelijks afwisselend face to face en per skype.

Het bestuur nam dit jaar afscheid van Margret d’Arcais,  Anneke Beugelink en Jeroen Schepman.

De overgang van stichting naar vereniging werd geregeld.

Er  werd gestart met nieuwsbrieven en contact met de werkgroepen werd verder aangehaald.

Naar een nieuwe penningmeester en een nieuw bestuurslid werd met beperkt resultaat gezocht.

De website kreeg een voorlopige update tot aan de echte vernieuwing in 2018.

Han van Rijt en Vera Kooij werden nieuwe aspirant docenten.

Diverse mensen meldden zich aan voor vrijwilligers werk in de commissies.


Plaats een reactie:


Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Alle cursussen en seminars...