>> Een persoonlijke nota na het Congres  “Zien & Zijn “ op 29 september 2017 (24-01-2018)

Het is al weer 5 maanden geleden, dat het Congres  heeft plaats gevonden - de tijd vliegt , niet alleen als je ouder word -

Maar ik wil graag op een paar dingen terugkomen, die ook hun dragende kracht voor het jaar 2018 behouden.

Ik wil me graag nog een keer uitdrukkelijk bedanken bij de deelnemers, die o.a. ter beëindiging van mijn  voorzitterschap naar Gouda gekomen zijn . Ik heb me zeer verheugd velen van jullie , soms na een langere tijd weer eens te kunnen zien en te begroeten. Het echte handen schudden geeft toch ook nog een ander accent. Maar ook aan diegene , die schriftelijk een groet gestuurd hebben mijn hartelijke dank .

Er zijn twee dingen die ik nog expliciet wil noemen en die ik jullie graag nog wil mededelen.

Op een moment , zelfs een langere periode waar ik me persoonlijk geraakt en bedrukt voelde door alle narigheden , het onheil, die misverstanden, zelfs  gruwelijkheden ,die via de media tot ons doordrongen, heeft het mij bijzonder goed gedaan in de groep van aanwezigen zoveel vriendelijke en open communicatie te bespeuren . Veel oude ontmoetingen , vertrouwde ervaringen  konden weer wakker worden .

En ik heb het idee dat in het bezig zijn met Symbooldrama snaren geraakt worden die onderlinge verbondenheid bevorderen en contacten duurzaam maken . Beelden uit dagdromen verbonden  met een persoon lijken sterker dan rimpeltjes en grijze haren.

Wat hebben wij toch een prachtige methode!

De waardering, die ik persoonlijk heb ervaren in woorden en gewoon door jullie aanwezigheid waren hartverwarmend en hebben mij goed gedaan.

Zo graag had ik deze met Truus Bakker , die er nu niet meer bij kon zijn , gedeeld !

Zonder haar en in samenwerking met haar had de STICHTING ter BEVORDERING van SYMBOOLDRAMA  zich nooit kunnen ontwikkelen . Haar bijdrage was essentieel  en leeft nog voort in diegenen , die haar hebben leren kennen .

Mijn dank en herkenning wil ik ook graag doorgeven aan de familie Bakker, Ben Bakker en Bob en Annemiek Bakker, die van begin af aan een onmisbare ruggesteun waren.

Dat geldt uiteraard ook voor de collegae docenten, die wezenlijk door cursussen en seminaars aan de opbouw van de Stichting hebben bijgedragen en ook voor Jeroen Schepman als trouw bestuurslid en penningmeester en aan Irene Tuyt. 

Ik was ook blij, met de pitches en de opgestuurde berichten 'Bijzondere ervaringen ' met Symbooldrama die door jullie genoemd werden . Zij lieten zien, hoe verhelderend, soms verrassend Symbooldrama kan werken en hoe het tot nieuwe inzichten kan leiden . Er kwamen verschillende heel belangrijke ingrediënten te voorschijn, die zeer de moeite waard zijn om ze te verzamelen en dieper uit te werken .

Daarom :  Als diegene die nu nog 'een bijzondere ervaring ' in het hoofd of in de la hebben liggen stuur deze graag alsnog op , zo kort ze ook moge zijn ! Het zou fijn zijn, die ervaringen te bundelen en ter Bevordering van Symbooldrama en jullie allen ter beschikking te stellen .

Ik wil sluiten  met mijn hartelijke dank aan alle organisatoren , docenten en deelnemers van het Congress ZIEN  & ZIJN  en met de allerbeste wensen voor onze nieuwe VERENIGING ! Een voorspoedig 2018 !

Margret d'Arcais


Plaats een reactie:


Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...