>> Symbooldrama in Italië : VIC (=Vissuto Immaginativo Catatimico) (20-08-2018)

Niet alleen in Nederland, maar ook in Italië stond Margret d’Arcais aan de wieg van de opleiding Symbooldrama die er nu in Padua is.
Ze vroeg me vorig jaar of contact leggen met de Italiaanse tak van Symbooldrama (VIC), misschien iets voor mij was gezien mijn band met Italië. Dat heb ik intussen graag gedaan en hierbij een eerste melding hiervan. Kennisnemen van wat over en weer zoal plaatsvindt op het gebied van Symbooldrama  kan hopelijk ook bijdragen aan de bredere bekendheid van deze prachtige psychotherapeutische methode!
Even een klein stukje uit de VIC-geschiedenis in Italië:
Dankzij de vriendschap die er ooit was tussen prof. Hanscarl Leuner en dott. Balzarini van het “Instituut voor Imaginatieve Analyses” in Cremona en hun gemeenschappelijke interesse voor het gebruik van beelden in de psychotherapie, begon de bekendheid met VIC in Italië in de jaren 80. Marisa Callegari, docente in Cremona, brengt daar nog steeds met lezingen VIC onder de aandacht van de therapeuten.
Door de  vertalingen van conferenties en eigen bijdragen van dott. Christine Baumgartner, verspreidde VIC zich meer in Italiaans psychotherapeutenland. Al in de jaren 90 gaven Margret d’Arcais en Christine Baumgartner samen, zowel in Milaan als in Padua, de eerste cursussen VIC. 
In 2009 verscheen er, samengesteld door Marisa Martinelli, een Italiaans boek over Psychotherapie met VIC (“La psicoterapia con il Vissuto Immaginativo Catatimico”) met bijdragen van o.a. Margret d’Arcais, Truus Bakker, Christine Baumgartner, Wilfried Dieter, Leonore Kottje-Birnbacher e.a..

Er kwam contact tot stand met de SAGKB in Zwitserland middels Anna Sieber-Ratti, die Italiaans als moedertaal heeft. Met haar werden er cursussen en supervisie gegeven in Padova. In het voorjaar van 2016 hebben 3 Italiaanse psychologen/psychotherapeuten colloquium gedaan bij Anna Sieber-Ratti en zijn nu docent VIC: Marisa Martinelli, Rossella Nicolao en Marisalisa Grego. Rosella is helaas onverwachts overleden het afgelopen jaar, een grote klap voor VIC Italië.
De Italiaanse VIC-opleiding kent, net als in Zwitserland, 2 niveau’s: Livello I en Livello II genaamd. De eerste basiscursus (Livello I) ging in Italië in februari 2017 van start. De tweede basiscursus (Livello I), ook in 2017 gepland, moest net als de basiscursus bij ons, verzet worden wegens een te klein aantal deelnemers. Hij gaat nu in april a.s. van start. Ook de vervolgcursus (Livello II) zal dit jaar gaan plaatsvinden.
Er worden eveneens seminars en kennismakingsdagen georganiseerd. Medewerking aan e.e.a. verlenen vaker Marisa Martinelli (Padova), Marzio Sabioni (Bern), Anna Sieber-Ratti (Zürich) en Harald Ullmann (Karlsruhe).

  • In februari 2018 was er een 3-daags seminar over “Psychodynamiek, neurobiologie en creativiteit in VIC” met Marisa Martinelli en Anna Sieber- Ratti, waarin o.a. de waarde van beelden, tekeningen en symbolen in het therapeutisch proces verder werden uitgediept.
  • In maart 2018 was er een 2-daags seminar over groepstherapie met VIC. De eerste dag betroffen een kennismaking dag voor belangstellenden. De tweede dag was gereserveerd voor collega therapeuten en artsen die VIC willen opnemen in hun behandelmethoden.
  • In oktober 2018 zal er een seminar volgen over “Het symbool en de metafoor in VIC”, waarin dieper wordt ingegaan op symbolisering, empathie en mentalisering in het therapieproces. 

Nu is het zaak om VIC in Italië verdere impulsen te geven zodat er een breder draagvlak komt van VIC therapeuten. Marisa Martinelli is heel actief in het naar buiten treden. Ze doet veel aan PR, organiseert de kennismakingsdagen en VIC-modulen, maar staat daar goeddeels (nog) alleen voor. Als je eens een kijkje wilt nemen, ga dan naar Facebook en typ VIC-Italia in. Ook op Marisa’s eigen site (www.marisamartinelli.it) wordt veel doorverwezen naar VIC-activiteiten. Haar email adres m.b.t. symbooldrama is martinelli.vic.italia@gmail.com
Marisa is zeer geïnteresseerd in de nieuwe structuur die er in onze vereniging aan het ontstaan is.

Myrthe de Wilde
Italië


Plaats een reactie:


Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...