>> Literatuurbespreking: Einführung in die Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP). (Harald Ullmann) (20-08-2018)

"Dieses Buch nimmt einen sofort gefangen". "Je laat je meenemen door een zeer ervaren therapeut, theoreticus en didacticus, die soeverein zijn stof beheerst." (L. Kottje-Birnbacher Imagination 4/2017). En zo is het. Aan de hand van veel aansprekende gevalsbeschrijvingen beschrijft de auteur levendig en overzichtelijk de KIP in al haar facetten en plaatst deze in het theoretisch veld van de psychotherapie.

Vanuit het "altijd en overal" aanwezige verbeeldend vermogen van de mens voert hij lezer naar de professionele toepassing van imaginaties in de KIP en maakt hijde "Psychotherapie met de dagdroom" inzichtelijk.Gedetailleerd en telkens met voorbeelden geïllustreerd, beschrijft Ullmann de therapeutische procedure met bijbehorende concepten en onderliggende theoretische aannamen.Van diagnostiek en indicatie, van ideeën voor het motiefvoorstel,ontwikkeling van de imaginaties met haar affectieve en symbolische lading,het tekenen en nabespreken van de dagdroom in de dialoog op beeld- èn gespreksniveau, tot aan het vinden en consolideren van metaforen en "narratieven", als alternatieve (gezonde) interpretatie van het disfunctioneel geworden levensverhaal en relatiepatronen.

Hij geeft het belang aan van diagnostiek en indicatiestelling op basis van een indeling naar de mate van stabiliteit van persoonlijkheids (ik)-structuur (Diagnostisch-Indicatieve Trias). Het onderkennen van de mate van symboliserend vermogen van de cliënt als indicatie voor de te kiezen behandelstrategie: "Impliciet" (steunend structurerend), of "expliciet" (inzichtgevend) Wellicht interessant met het oog op het denken over toekenningsvoorwaarden en gesprek hierover met de zorgverzekeraar.

Verder beschrijft hij, in detail en ook weer rijk geïllustreerd met voorbeelden, de "basiselementen van KIP": imaginaties; affecten; de therapeutische relatie; symbolen metaforen en "narratieven". Aan de hand van inzichten uit de neurobiologie en gehechtheidstheorieën laat hij zien hoe therapeutische veranderingen nieuwe input en consolidering in de verschillende geheugensystemen teweeg kunnen brengen. Hij expliciteert de begrippen affect, emotie, gevoel en maakt het mentaliseren bevorderend potentieel van de KIP duidelijk.

Hij verheldert een drietal kernbegrippen, die in de verschillende therapeutische scholen heel verschillende accenten krijgen en zo in de discussies verwarring kunnen wekken: "onbewust"; "regressie" en "ageren"(bijvoorbeeld als weerstand (klassieke psychoanalyse) of als "proefhandelen" (KIP)).

In de uitwerking van "kerncompetenties van de KIP therapeut" is duidelijk een cliëntcenterd benadering te herkennen, waarbij cliënt en therapeut in een "cocreatieve" werkrelatie ervaringen opdoen, waarbij de cliënt gegidst wordt naar het vinden en vormgeven van eigen oplossingen, het mobiliseren van hulpbronnen en het imaginatief oefenen van nieuwe doelen.

In een laatste hoofdstuk beschrijft Ullmann in detail het therapeutisch systeem van de Katathym Imaginatieve Psychotherapie met een basis- en verdiepingsniveau.

Tot slot geeft hij leestips voor verdieping van de besproken stof. Tevens representeert een uitgebreide literatuurlijst het theoretisch veld, bron en voedingsbodem van zijn gedachtevorming .

Dit boek biedt een zeer genuanceerde analyse van het therapeutisch proces. Het maakt duidelijk dat "de psychotherapie met de dagdroom" een psychodynamische therapie is met als onderscheidend kenmerk de therapeutische, systematisch en procesmatige hantering van imaginaties. Het boek is helder van opbouw en door de vele aansprekende gevalsbeschrijvingen worden theoretische kernbegrippen, specifieke basiselementen als ook de therapeutische behandelprincipes van de KIP inzichtelijk en zeer begrijpelijk gemaakt. Het verheldert m.i. ook de in KIP literatuur veel gebruikte psychoanalytische terminologie en begrippen (zoals bijvoorbeeld "afweer", "conflictduiding", "(tegen)overdracht") en positioneert deze in hun historisch onderliggende betekenis zo, dat gebruik van deze begrippen in de KIP (literatuur) inzichtelijk wordt en wellicht de weerstand (!) ertegen wat weg kan nemen. 

Dit boek is een aanrader voor zowel de beginnende als de gevorderde KIP therapeut.


Door van de Wiel

 


Plaats een reactie:


Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...