>> Het jaarlijks congres van onze vereniging Symbooldrama (27-05-2019)

Dinsdag 5 november is het jaarlijks congres van onze vereniging Symbooldrama: 

Blauwdruk als Rode draad door t leven.

een leven lang symbooldrama

...lees meer

>> Nieuwe uitvoering voor Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (24-01-2019)

Graag laten we je weten dat de nieuwe uitvoering voor Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) (KB19A) online is. Vanaf nu kunnen belangstellenden zich inschrijven. We vinden het fijn als je de cursus binnen je eigen netwerk onder de aandacht wilt brengen. De link ernaar toe is www.rinogroep.nl/KB19A. Met vriendelijke groet, RINO Groep Oudenoord 6, 3513 ER Utrecht Handelsregister nr. 30165724 T: 030 230 84 40 E: infodesk@rinogroep.nl I: www.rinogroep.nl

...lees meer

>> Nieuwe uitvoering voor Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (24-01-2019)

Graag laten we je weten dat de nieuwe uitvoering voor Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) (KB19A) online is. Vanaf nu kunnen belangstellenden zich inschrijven. We vinden het fijn als je de cursus binnen je eigen netwerk onder de aandacht wilt brengen. De link ernaar toe is www.rinogroep.nl/KB19A. Met vriendelijke groet, RINO Groep Oudenoord 6, 3513 ER Utrecht Handelsregister nr. 30165724 T: 030 230 84 40 E: infodesk@rinogroep.nl I: www.rinogroep.nl

...lees meer

>> Literatuurbespreking: Einführung in die Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP). (Harald Ullmann) (20-08-2018)

"Dieses Buch nimmt einen sofort gefangen". "Je laat je meenemen door een zeer ervaren therapeut, theoreticus en didacticus, die soeverein zijn stof beheerst." (L. Kottje-Birnbacher Imagination 4/2017). En zo is het. Aan de hand van veel aansprekende gevalsbeschrijvingen beschrijft de auteur levendig en overzichtelijk de KIP in al haar facetten en plaatst deze in het theoretisch veld van de psychotherapie. ...

...lees meer

>> Symbooldrama in Italië : VIC (=Vissuto Immaginativo Catatimico) (20-08-2018)

Niet alleen in Nederland, maar ook in Italië stond Margret d’Arcais aan de wieg van de opleiding Symbooldrama die er nu in Padua is.
Ze vroeg me vorig jaar of contact leggen met de Italiaanse tak van Symbooldrama (VIC), misschien iets voor mij was gezien mijn band met Italië. Dat heb ik intussen graag gedaan en hierbij een eerste melding hiervan. Kennisnemen van wat over en weer zoal plaatsvindt op het gebied van Symbooldrama  kan hopelijk ook bijdragen aan de bredere bekendheid van deze prachtige psychotherapeutische methode! ...

...lees meer

>> Minisymposium “Nazit Keulen” (20-08-2018)

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

...lees meer

>> Een persoonlijke nota na het Congres  “Zien & Zijn “ op 29 september 2017 (24-01-2018)

Het is al weer 5 maanden geleden, dat het Congres  heeft plaats gevonden - de tijd vliegt , niet alleen als je ouder word - Maar ik wil graag op een paar dingen terugkomen, die ook hun dragende kracht voor het jaar 2018 behouden. Ik wil me graag nog een keer uitdrukkelijk bedanken bij de deelnemers, die o.a. ter beëindiging van mijn  voorzitterschap naar Gouda gekomen zijn . Ik heb me zeer verheugd velen van jullie , soms na een langere tijd weer eens te kunnen zien en te begroeten. Het echte handen schudden geeft toch ook nog een ander accent. Maar ook aan diegene , die schriftelijk een groet gestuurd hebben mijn hartelijke dank . Er zijn twee dingen die ik nog expliciet wil noemen en die ik jullie graag nog wil mededelen. Op een moment , zelfs een langere periode waar ik me persoonlijk geraakt en bedrukt voelde door alle narigheden , het onheil, die misverstanden, zelfs  gruwelijkheden ,die via de media tot ons doordrongen, heeft het mij bijzonder goed gedaan in de groep van aanwezigen zoveel vriendelijke en open communicatie te bespeuren . Veel oude ontmoetingen , vertrouwde ervaringen  konden weer wakker worden...

...lees meer

>> Deelnemersverslag “Congres Zien & Zijn”  van A. Visscher, introducee (24-01-2018)

Het Congres Zien en Zijn gaf een mooie gelegenheid om kennis te maken met Symbooldrama. Bij Symbooldrama is je rechter hersenhelft van groot belang; het gedeelte dat actief wordt bij verbeelding/fantasie en andere onbewuste processen. Gedurende de dag waren er verschillende sprekers, die allen weer vanuit hun eigen invalshoek iets vertelden. Aan het begin van de dag maakten we gelijk al kennis met de praktijk van Symbooldrama. We moesten onze ogen dicht doen en werden in onze fantasie meegenomen naar een bos waar we een ontmoeting hadden met een voor ons bekend en belangrijk persoon. Dit was een bijzondere ervaring. Daarna deelde drs. Douglas Ota zijn ervaringen met beelden en fotografie, vanuit zijn rol als coach/kinder- en jeugdpsycholoog. Hij sprak over het belang van het echt “zien” van de ander en je door de ander gezien voelen. Aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen leven nam hij ons mee in deze thema’s. Vervolgens sprak prof. dr. Anna Bosman over de rol van beweging in de interactie met andere mensen. Ze vertelde hoe beweging tijdens een therapie bijvoorbeeld ingezet kan worden met gehandicapte mensen. Daarna konden we kiezen tussen een workshop Symbooldrama of het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Tijdens...

...lees meer

>> Impressies van Zien & Zijn 29 september 2017 (24-01-2018)

De start Het welkomst woord werd gedaan door Bert Krapels, de voorzitter van het bestuur. Hij pakte een doos om de fantasie te prikkelen. Daaruit kwamen beschuit met muisjes, omdat uit onze stichting op deze dag een Vereniging was geboren. Harpmuziek van Heleen Bartels zorgde gedurende de dag voor een muzikale omlijsting en maakte dat onze rechterhersenhelft geprikkeld werd. Nicole Muller was de dagvoorzitter en droeg de dag op aan Margret d’Arcais, die officieel  afscheid van het bestuur nam. Daarmee zette ze haar en natuurlijk ook Truus Bakker in het zonnetje omdat zij samen Symbooldrama op de Nederlandse kaart hebben gezet. Zij hebben daar erg veel wijsheid, liefde, inzet en tijd ingestoken. Nicole deed een stille droom, waardoor ook alle introducees kennis konden maken met Symbooldrama. Het motief van de droom: een wijs mens.  Deze prima start maakte dat de volgende spreker, erg onder de indruk van zijn eerste stille droom, geïnspireerd begon aan zijn verhaal.   1 Save passages: What mobility does to people and what international schools should do about it. Douglas Ota woonde in Amerika en verhuisde naar Nederland. Hij schreef een boek met bovengenoemde titel. Douglas heeft nooit een...

...lees meer

>> Terugblik 2017 (24-01-2018)

Terugblik 2017 Werkgroepen In 2017 heeft werkgroep organisatie Organisatie/Structuur  de overgang van stichting naar vereniging voorbereid en een concept huishoudelijk regelement geschreven. Daarmee heeft deze werkgroep zijn taak uitgevoerd en is opgeheven. De werkgroep Opleiding/nascholing en de werkgroep Wetenschap zijn in het afgelopen jaar onder andere begonnen aan het ontwikkelen van een andere opleidingsroute en het inventariseren van wetenschappelijke en informatieve literatuur. Er is een goede afstemming met het bestuur. In het kader van  de afstemming kwamen bestuur en docenten informeel bij elkaar om elkaar beter te leren kennen en meer over elkaars ideeën te horen. Margret d’Arcais en Jeroen Schepman hebben een gedegen introductie geschreven over symbooldrama. De werkgroep PR is  nog niet verder gekomen dan het werven van werkgroepsleden. Veel PR tijd is wel gaan zitten in het congres. Opleidingen/seminars/congres De basiscursus zou in september starten maar werd verschoven naar januari 2018 vanwege te weinig aanmeldingen. In november werd een laagdrempelige introductie middag georganiseerd om symbooldrama en daarmee de basiscursus onder de aandacht te brengen. De cursus op midden niveau ging onder docentschap van Piet van Roest en Bettina Klein wel door. In februari was het Seminar KIP...

...lees meer

>> Deelnemersverslag “Congres Zien & Zijn”, Gouda, 29 september 2017 (06-11-2017)

A. Visscher, 2 oktober 2017

Het Congres Zien en Zijn gaf een mooie gelegenheid om kennis te maken met Symbooldrama. Bij Symbooldrama is je rechter hersenhelft van groot belang; het gedeelte dat actief wordt bij verbeelding/fantasie en andere onbewuste processen. Gedurende de dag waren er verschillende sprekers, die allen weer vanuit hun eigen invalshoek iets vertelden.

...lees meer

>> Kairos en Now-moments (23-10-2017)

Het is begin 2014 als in Frankrijk mijn oog valt op een recent uitgegeven boekje: Ce que j’aimerais te dire van Nikos Aliagas, een Franse journalist en TV-man, van origine Grieks. Hoe dat zo kwam, weet ik niet eens meer. Was het door een leuke recensie, of doordat ik deze mooie man op de TV gezien had?

...lees meer

>> Introductie Psychotherapie met imaginaties, de methodiek met dagdromen (30-05-2017)

Imaginatie neemt een centrale plaats in bij deze vorm van psychotherapie. De beelden bieden toegang tot impliciete kennis. Zij vormen de verbinding tussen taal en wat het lichaam meedraagt aan ervaring. Het biedt speelruimte om vastzittende patronen weer in beweging te brengen. Systematisch toegepast kan de methode diep reikende effecten tot stand brengen.

...lees meer

>> Seminar Symbooldrama bij trauma, 3 en 4 feb 2017. KIP en trauma, een impressie. (16-02-2017)

Eindelijk is het zo ver. In de jaren dat ik meer bekendheid opdoe met symbooldrama hebben we er vaak om gevraagd: Kun je symbooldrama ook toepassen bij het verwerken van trauma? En hoe gaat dat dan?

Vrijdagochtend vroeg op pad met die mij zo bekende mengeling van gevoelens van ‘heerlijk een dag niet werken’, ‘benieuwd naar wat ik ga leren’, ’verlangen naar het ontmoeten van lang niet geziene bekenden’ en (helaas toch ook altijd weer) ‘welke min of meer ongewenste verstoringen zullen mij in de komende dagen weer ten deel gaan vallen?’ Het seminar waar ik onbezorgd naartoe ga, is voor mij nog niet uitgevonden ...

...lees meer

>> Aankondiging Seminar: Hieronymus Bosch, de therapeut. (24-01-2017)

Het jaar van Hieronymus Bosch ligt net achter ons. In grote aantallen hebben mensen zijn geniale en raadselachtige schilderijen kunnen bewonderen.
Manfred Rust, psychiater en docent der AGKB, heeft zich al geruime tijd verdiept in de symbolische kracht van het werk van deze fascinerende schilder. Hij heeft In Duitsland reeds verschillende seminars over hem gegeven.
Met een seminar worden wij nu ook in Nederland in de gelegenheid gesteld onder zijn begeleiding onze eigen ontdekkingsreis in Bosch’s schilderijen te ervaren.

...lees meer

>> Middenniveau cursus 2017 (20-12-2016)

De data zijn bekend voor de middenniveau cursus van 2017 ...

...lees meer

>> KIP als hulpmiddel in diagnostiek en behandeling van partner- en gezinsrelaties. (28-11-2016)

Nicole Muller was aanwezig op het seminar “KIP als hulpmiddel in diagnostiek en behandeling van partner- en gezinsrelaties.”, 10 en 11 november 2016, te Bodegraven. Met gastdocente Leonore Kottje-Birnbacher (Duitsland). Lees hier haar ervaringen ...

...lees meer

>> Aankondiging nieuwe basiscursus symbooldrama (22-11-2016)

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen. In de loop van 2017 zullen we met een nieuwe cursusserie starten waarvan de exacte data later bekend worden gemaakt. 

...lees meer

>> Intervisiegroep Symbooldrama Arnhem e.o. zoekt nieuwe leden. (06-07-2016)

Intervisiegroep Symbooldrama Arnhem e.o. komt al jaren eens in de 6 weken bij elkaar. Het zijn steeds inspirerende en leerzame bijeenkomsten. Symbooldrama als medium geeft verdieping en intensiteit. Maar helaas, twee oude getrouwen gaan met pensioen, dus zoeken we nieuwe aanwas. Zowel kinder-en jeugdtherapeuten als therapeuten voor volwassenen zijn welkom om eens mee te draaien en bij een ‘klik’ vast lid te worden van onze groep.

...lees meer

>> Afronding Topniveau-cursus (30-05-2016)

21 mei j.l. hebben vier  vrouwen de drie-jarige opleiding KIP afgesloten.

De foto is een  afspiegeling van het plezier in de methode. Dit 
werd door de jaren heen alleen maar sterker.
Het basisjaar, met zeven mensen, werd geleid door docent Annejet Leupen. In 
het Midden-en Topniveau wisselden docent Ellen Lommers  en Annejet Leupen 
elkaar af. De supervisiedagen werden geïntegreerd  in dagen van 
zelfervaring en theorie.
Hopelijk is de weg naar een colloquium hierna gebaand.
 

De felicitaties gelden: Annemarie Boevé, Hanneke Nederhof, Sandra Ruyling 
en Martine Moerman.”

...lees meer

>> Seminar (30-05-2016)

Seminar dagdromen met ouder en kind samen voldeed aan alle verwachting.

...lees meer

>> Stichting Symbooldrama verwelkomt nieuw bestuurslid (07-03-2016)

In februari heeft het bestuur van de Stichting een nieuw bestuurslid verwelkomt, hierbij een introductie.

Mijn naam is Heleen Grootscholten-Keijzer, en ik werk als GZ-psycholoog bij de GGZ Kinderen- en Jeugd Rivierduinen in Gouda, sinds 13 jaar. Oorspronkelijk heb ik kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Van 2010-2015 heb ik de opleiding symbooldrama gevolgd. Deze manier van werken heeft mij zo gegrepen dat ik me er graag voor in wil zetten om deze methode steviger op de kaart te zetten; daarom heb ik me aangemeld voor een bestuursfunctie.

...lees meer

>> Nieuwsbrief 2016 (14-01-2016)

Beste Collega's

Namens het bestuur wil ik jullie allen van harte een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar wensen.
Maar uitkijkend op 2016 eerst een korte terugblik op  2015:
Het jaar dat achter ons ligt werd gekenmerkt door een spanning tussen twee tegenstrijdige tendenties, tussen VERANDERING  en een streven naar CONTINUÏTEIT. 
Maatschappelijke veranderingen - en in het bijzonder die in de gezondheidssector- brachten verhoogde werkdruk en veel onzekerheden met zich mee wat voor iedereen als stress voelbaar was.....

...lees meer

>> Verslag studiedag 13 november 2015 (07-01-2016)

De studiedag op 13 november was een volle dag met lezingen, workshops en ontmoeting.
De teksten van de lezingen en gedichten van die dag kan u hier downloaden.

...lees meer

>> Nieuw bestuurslid: (24-11-2015)

De stichting symbooldrama is blij met haar nieuwe bestuurslid Ina Punt.

Ina Punt (klinische psychologie Groningen 1976) werkte vanaf 1977 in de residentiële orthopedagogie, de kinderpsychiatrie en het gevangeniswezen.

Ambulant in de forensische diagnostiek en de GGZ-jeugd. Zij heeft sinds 2006 een eigen praktijk voor zowel volwassenen als kinderen in de basis generalistische zorg. Was in de periode 2012-2014 voorzitter van de sector Jeugd en lid van het Algemeen Bestuur NIP.

...lees meer

>> Regiogroepen (03-10-2015)

Deze foto is genomen op een bijeenkomst van een enthousiaste regiogroep Zuid-Holland..

...lees meer

>> Colloquium Mieke Gresnigt (13-09-2015)


Mieke Gresnigt heeft op woensdag 9 sept haar eindgesprek gehad
Het z.g.  colloquium, waarmee zij haar opleiding afrondde, werd afgenomen door Piet van Roest en Bettina Klein in aanwezigheid van haar (ex)docenten en een drietal gasten. Zij deed dit aan de hand van een boeiende casus.

...lees meer

>> Nieuwe Basiscursus januari 2016 (27-11-2014)

In januari 2016 start een nieuwe Basiscursus. Dit is het eerste deel van de opleiding tot psychotherapeut Symbooldrama. Acht dagen leren en ervaren. Afwisselend in de rol van cliënt en therapeut ondergedompeld worden in de wondere wereld van dagdromen en innerlijke beelden. Ontdekken hoe de binnenwereld ....

...lees meer

>> Bezoek aan het 13e Internationale Congres voor KIP in Bratislava (07-07-2014)

Symbooldrama, psychotherapieWoensdagochtend 11  juni stonden wij, Heleen Grootscholten en Mieke Gresnigt, op Schiphol, op weg naar Bratislava voor het Internationale Congres van Symbooldrama, met als thema: Imaginatie, Identiteit , Kreativiteit. Eerst een dagje Wenen. Daar hadden we het geluk dat er midden in de stad, voor het operagebouw, op een groot scherm een opera van Strauss vertoond werd, ter ere van zijn 150e geboortedag. Ariadne auf Naxos. Een prachtig voorbeeld van het symbolisch verbeelden van emoties.... 

...lees meer

>> Interview Dr. Edda Klessmann (05-03-2014)

Op de literatuurpagina kan u een recent interview Dr. Edda Klessmann downloaden.
Klik hier om naar de literatuurpagina te gaan

...lees meer

>> In memoriam Dr. Edda Klessmann (05-03-2014)

Van de AGKB in Duitsland hebben wij zojuist gehoord dat Frau Dr. Edda Klessmann op 6 januari na een lange ziekte is overleden.
Velen van jullie hebben haar vermoedelijk niet persoonlijk mee kunnen maken en haar naam is jullie alleen door haar boeken bekend. Gezien haar betekenis voor Symbooldrama voel ik de behoefte om jullie over haar te berichten....

...lees meer

>> Reader: Introductie in de Katathym-Imaginatieve Psychotherapie (04-03-2014)

De reader Gecorrigeerde Introductie in de KiP Leonore Kottje Ned vertaling -Annejet- staat nu online op deze website. U kunt de PDF downloaden op de literatuur pagina.
De reader is ook te bestellen bij Stichting Symbooldrama

Stuur hiervoor een mail naar:  info@symbooldrama.nl
De kosten zijn: € 12,50

...lees meer

>> Internationale KIP Kongress in Bratislava (13-02-2014)

Van 13 tot 15 Juni vind in Bratislava het Internationale KIP Kongress plaats. 
Op onderstaande link vindt u het programma van dit congres met informatie over de diverse sprekers en workshop. En tevens praktische informatie over de congreslocatie en overnachtingsmogelijkheden.

Download programma

...lees meer

>> Kerstwens en nieuwjaarsgroet (24-12-2013)

De drie Koningen hebben het land verlaten en met hen is een periode van feestelijkheden afgesloten. Ik hoop dat jullie een vrolijke tijd hebben doorgebracht en ook krachten hebben kunnen verzamelen om het Nieuwe Jaar met frisse moed te beginnen. Naar aanleiding van een telefonisch gesprek schrijft Ellen: ‘In 2014 krijgen we te maken met grote veranderingen in het beroepsveld; het GGZ akkoord laat zien dat er inhoudelijke en financiële verschuivingen komen naar  Basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De eerste en tweede-lijns psychologische zorgverlening is daarmee van de baan. De zorgverzekeraars moeten bezuinigingen doorvoeren en dat merken we in de diverse echelons.  Daarnaast is er vanaf 2015 de “Decentralisatie“ naar de gemeenten van een aantal zorgtaken waaronder de Transitie Jeugd te verwachten. Deze vooruitzichten scheppen onrust in therapeutenkringen. Daarbij maken velen zich zorgen om hun baan te verliezen of een reductie van hun inkomen.  Soms is er de noodzaak om keuzes te maken in opleidingen. Het snel en efficiënt verzamelen van kennis en opleidingspunten kan ook een belangrijk item zijn voor beginners. Moeilijkheden waarmee de Stichting rekening moet houden. Maar ondanks deze tegenvallers kunnen wij met veel vreugde vaststellen dat er ook in het laatste jaar veel...

...lees meer

>> Seminar: Van dagdroom naar tekening – EN DAN ? (13-10-2011)

Vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2012

...lees meer

>> Ter herinnering aan Rachel Frankenhuis door Simone Asscher-Vleeschhouwer (27-09-2011)

 

...lees meer

>> Ter nagedachtenis aan Prof. Dr. J.J. Dijkhuis (09-09-2011)

Beste collegae, Op 1 augustus 2011 is Prof. Dr. J.J. Dijkhuis overleden. Jan Dijkhuis was vanaf het prille begin van de Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland bij onze Stichting betrokken als Lid van de Raad van Advies.  Sommigen van jullie hebben hem misschien nog leren kennen en herinneren zich zijn bijdrage aan het eerste internationale congres Symbooldrama in Noordwijkerhout in 1990. In zijn slotconclusie vatte hij ieders bijdrage zorgvuldig samen en sprak zijn waardering uit voor het integratieve vermogen van Symbooldrama. Hij suggereerde toen dat de methode een plaats zou kunnen of moeten innemen in elke psychotherapeutische opleiding. Deze woorden, uitgesproken door een uiterst bekwame hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie, hebben wij als Stichting bijzonder steunend ervaren. In zijn inleiding op het tweede congres in 1999 sprak Jan Dijkhuis over de positie van Symbooldrama in het veld van bekende vormen van psychotherapie. Hij onderzocht de waarde en betekenis die aan imaginatie c.q. verbeeldingskracht wordt toe gekend, zowel in psychologische richtingen, alsook in de literatuur en de filosofie. In deze voordracht werden wij geraakt door zijn brede vakkennis en zijn scherpzinnige analyses. Het meest kon Jan Dijkhuis zich persoonlijk vinden in de uitspraak van Georg Feuerstein: ...

...lees meer

>> Nieuwe basiscursus in het najaar 2011 (16-04-2011)

In het jaar 2011 start er weer een nieuwe basiscursus! U kunt zich aanmelden via onze website. De cursus zal gegeven worden door Truus Bakker en Ellen Lommers

...lees meer

>> basiscursus nieuwe stijl najaar 2011 (13-04-2011)

U kunt zich aanmelden via de website

...lees meer

>> Van symboliseren naar mentaliseren (30-01-2011)

De dagdroom als brug tussen ervaren en begrijpen

...lees meer

>> Call for papers Kongress ÖGATAP 2011 (30-04-2010)

Oproep vanuit Oostenrijk om eventueel een bijdrage te leveren op KIP-congres.

...lees meer


Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...