De opleiding is opgebouwd uit drie "blokken", waar steeds apart op ingetekend kan worden.

Toelating is mogelijk na een selectiegesprek met de docent(en). Na de basiscursus vindt een evaluatiegesprek plaats over de mogelijkheid door te gaan met het vervolgtraject. Daarnaast is het mogelijk na de basiscursus in te tekenen op meer specifieke seminars.

Toelatingscriteria: academische of gelijkwaardige opleiding of ervaring en een selectiegesprek.

Gebruikte leermethodieken: theorie, oefenen, zelfervaring, supervisie, leertherapie en seminars.

-------
Alle zaken die tijdens een cursus, zowel tijdens de oefeningen als tijdens de supervisies, ter sprake komen, zijn vertrouwelijk. Inschrijving betekent instemming met deze vertrouwelijkheid
-------

Cursussen en seminars:
Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Alle cursussen en seminars...