1. Basiscursus

Doel

 • Inzicht in de theoretische context
 • Ervaring opdoen in de cliënten- en therapeutenrol en hierdoor vertrouwd raken met de dagdroom als psychotherapeutisch instrument

Duur 8 dagen
Groepsgrootte 12- 16 deelnemers

Literatuur

 • Lehrbuch katathym-imaginative Psychotherapie van Prof. Dr. Hanscarl Leuner
  ISBN 3-456-82430-0 Verlag Hans Huber
 • Dagdroomtherapie, basiscursus symbooldrama Hanscarl Leuner
  ISBN 90-6325-397-4 Uitgeverij Servire
 • Die Katathym-imaginative Psychotherapie, Leonore Kottje Birnbache
  artikel digitaal
 • En diverse nederlandse samenvattingen


Inhoud
Op basis van het theoretisch basisconcept van Hanscarl Leuner komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De mogelijkheden die deze methode biedt om binnen verschillende theoretische kaders en behandelsettingen symbooldrama toe te passen
 • Bestudering literatuur
 • Ervaren wat de mogelijkheden en effecten zijn van een dagdroom bij licht verlaagd bewustzijn
 • Indicaties en contra-indicaties
 • Zelfervaring en oefeningen in dagdromen en tekenen
 • De basismotieven leren hanteren
 • Kennismaking met en hantering van de verschillende therapiefasen
 • Leren onderkennen van problemen, die zich voor kunnen doen en leren hiermee om te gaan
 • Oefenen in het hanteren van de dagdroomsituatie als therapeut en leren omgaan met verschillende interventietechnieken
 • Leren omgaan met de dagdroomsituatie, gevoelig worden voor het effect van de eigen interventies en het stimuleren van een groeibevorderend klimaat
 • Voorbeelden op video van behandeling van volwassenen en kinderen, zowel individueel als in tweetallen of in groepen


Aansluitend zijn er 4 supervisiebijeenkomsten in kleinere groepen.
In deze bijeenkomsten worden casussen ingebracht, waarbij
de deelnemers feedback krijgen over de toepassing van deze methode in de praktijk.

Het gebruik van opname apparatuur bij de begeleiding van de dagdromen is in de gehele cursus van belang i.v.m. de feedback voor de begeleidingsstijl.

Mede op grond van de feedback van de docenten kunnen de deelnemers doorgaan naar het middenniveau.


Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...