0. Inleiding symbooldrama:


Het gebruik van dagdromen en tekeningen in psychotherapie: een extra communicatiemiddel.


Doel
Op deze dag kunt u vrijblijvend kennismaken met symbooldrama, de theoretische achtergrond en de verschillende toepassingsgebieden. U krijgt de mogelijkheden gepresenteerd, die deze methode biedt om binnen verschillende theoretische kaders, therapiestijlen en leeftijdsgroepen symbooldrama te integreren.
U proeft deze methode middels eigen ervaring.

Doelgroep:
psychotherapeuten (of daarvoor in opleiding), psychiaters, psychologen,, pedagogen en belangstellenden met een vooropleiding in de sociale wetenschappen, artsexamen, of therapeuten met gelijkwaardige opleidingen. Deze methode is  wordt zowel geschikt voor volwassenen als voor kinderen en jeugdigen.

  • Theoretisch basisconcept van H.Leuner, psychiater,psychotherapeut (1919-1996)
  • Diverse mogelijkheden die deze methode biedt om verschillende theoretische kaders en settingen symbooldrama toe te passen
  • Indicaties en contra-indicaties
  • Voorbeelden uit de praktijk, zowel van volwassenen, als van kinderen en jeugd
  • Zelfervaring en oefeningen in dagdromen en tekenen
  • Videofragmenten van behandelingen


Duur: een dag

Plaats
Een introductiedag wordt op verzoek verzorgd door de Stichting Symbooldrama. Aanvragen kunnen worden gericht aan het secretariaat (info@symbooldrama.nl).Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...