5. Leertherapie

Aanbevolen wordt, tijdens, of in aansluiting op de cursus een leertherapie te doen, waarin eigen problematiek wordt uitgediept. Reden hiervoor is, dat de cliënt afhankelijk is van de affectieve "kwaliteiten" van de therapeut.
Eigen therapeutische  ervaringen met deze methodiek vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding.
Ervaringen tijdens de opleiding zullen dikwijls aanleiding zijn om een bepaald aspect van zichzelf onder de loep te nemen. Vooral tijdens de supervisiebijeenkomsten zal de cursist met eigen blinde vlekken geconfronteerd worden.


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...