6. Therapeutencolloquium

De wijze waarop het colloquium wordt ingepast in de opleiding zal de komende jaren worden aangepast om deze afsluitende activiteit gemakkelijker inpasbaar te maken en er een meer gezamenlijk studieproject van te maken. Tot nu toe wordt de volgende structuur gehanteerd: als de cursist, na het volgen van alle opleidingsblokken (1 t/m 6) en minimaal 2 seminars, voldoende ervaring en kennis heeft opgedaan om zelfstandig symbooldrama toe te passen kan de hij/zij via een therapeutencolloquium de opleiding afsluiten.
Voorwaarden vooraf zijn:

 • Minimaal 10 behandelingen met symbooldrama (waarvan 2 minimaal 30 sessies en 8 behandelingen van minimaal 15 sessies)
 • Minimaal 5 behandelingen, waarover supervisie is geweest.


Er dient een gevalsbeschrijving gemaakt te worden, die bestaat uit 4 onderdelen + een bijlage:
1. Beschrijving van de cliënt bij het begin van de behandeling o.a.:

 • aanmeldingsklachten
 • eerste indruk
 • anamnese (ziektegeschiedenis en biografie)
 • symptomen
 • hypothese van de psychodynamiek
 • eerste diagnose: DSM-classificatie en persoonlijkheidsstructuur
 • differentiaaldiagnose en indicatie
 • therapiemotivatie
 • Behandelplan:motivatie Symbooldrama,  begeleidingsstijl, therapiedoelen en prognose


2. Beschrijving van het verloop van de therapie aan de hand van de dagdroombeelden o.a.:

 • fasen
 • stappen voorwaarts
 • stilstand
 • crisis
 • belangrijke thema's in de therapie
 • weerstanden
 • overdracht-tegenoverdracht
 • toetsing van de hypotheses


3. Evaluatie van de ontwikkeling van de cliënt in het verloop achteraf:

 • symptomatologie
 • psychodynamiek
 • interactiesysteem
 • vormgeving in de buitenwereld


4. Verdere mogelijke ontwikkeling, prognostische overwegingen en persoonlijke evaluatie van het proces van de therapeut bij deze casus

Bijlagen:

 • chronologische, korte samenvattingen van de dagdromen
 • woordelijk verslag en bandopname van een volledige dagdroom
 • kort overzicht van belangrijke biografische gebeurtenissen

Aanbevolen lengte: 15 - 25 A-4

Colloquium wordt door 2 docenten afgenomen en duurt ongeveer 90 minuten.


Cursussen en seminars:
Kennismaking met Katathym Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.)

Een introductiemiddag in Psychotherapie met Imaginaties

De Vereniging organiseert doorlopend een introductiemiddag. U kunt zich op elk moment aanmelden. Zodra er tien aanmeldingen zijn, zal de middag georganiseerd worden en ontvang u bericht.Seminar Tekenen

Na het dagdromen volgt de verdieping van deze ervaring door middel van het fysiek verbeelden, bijvoorbeeld door te tekenen. Het proces van katathyme imaginatie wordt verder doorgewerkt in het tekenproces en de tekening zelf.

Hoe kan dit worden begeleid?

 

 

Data: Zaterdag, 12 januari 2019

Basiscursus 2019

In deze basiscursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Let op: Aanmelding voor de basiscursus verloopt via de site van RINO. U kunt zich hier aanmelden! ( Dus niet via onze eigen site met onderstaande link! )Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Seminar symbooldrama bij kind en adolescent

Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding.

Data: vrijdag 20 september 2019

Alle cursussen en seminars...