Wie zijn wij?

De Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland is een sectie van de Internationale Gesellschaft für Katathym imaginative Psychotherapie (IGKB), die zich ten doel stelt deze methode ook in Nederland in therapeuten- en clienten kringen bekend te maken.
Conform deze doelstelling organiseert de Stichting opleidingen, studiedagen en congressen.

De stichting ter bevordering Symbooldrama is in 1987 opgericht als een "stichting tot nut van het algemeen belang"

Beloningsbeleid Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland

KVK nummer:41174241
RSIN/fiscaal nummer: 8041.65.841
De stichting werkt met vrijwilligers. Er zijn dus geen mensen in loondienst. De werkzaamheden rond de organisatie van de cursussen worden, voor zover niet door docenten gedaan, door enkele vrijwillige (bestuurs-)leden gedaan. Deze laatsten ontvangen daartoe een vrijwilligersvergoeding cfm het systeem van de belastingdienst. Dit geldt ook voor het secretariaat. De kosten van de Stichting worden zonder winstoogmerk bekostigd uit de opbrengsten van cursussen, seminars en studiedagen.
Zie subpagina voor de balans en toelichting van de Stichting Symbooldrama NederlandBestuursleden:

 • A.G. Krapels, voorzitter
 • J. Schepman, penningmeester
 • C. J. E. Punt, bestuurslid
 • H. Grootscholten-Keijzer, bestuurslid
 • A. Beugelink, besuurslid


Docenten/leertherapeuten/superisoren:

 • M. (Margret) d'Arcais- Strotmann
 • P. J. (Pieter) van Roest
 • A. (Annejet) Leupen- Kohnstamm
 • E. (Ellen) Lommers
 • L. B. (Bettina) Klein


Supervisoren:

 • G. (Gonneke) Hamers
 • M. (Marjan) Postuma

Cursussen en seminars:
Supervisie basiscursus najaar 2018
Data: 6 oktober, 17 november 2018 en 2 februari, 16 maart 2019

Seminar K.I.P. bij Trauma

Het is kenmerkend voor traumatisch ervaringen dat ze niet op de gewone manier zijn verwerkt en geregistreerd door de psyche. Ze maken daardoor geen deel uit van de ontwikkeling van het zelf, maar vormen een bedreigend en ingekapseld innerlijk deel.
De normale ontwikkeling van het zelf wordt vaak gehinderd, doordat de traumatische ervaring wordt geprojecteerd op nieuwe ervaringen. Dit is verwarrend en gaat ten koste van levenslust en een gezonde ontplooiing van relaties, studie of werk.

Data: Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 november 2018

Minisymposium “Nazit Keulen”

Veel mensen konden niet op het Europees congres in Keulen zijn. Het was al snel volgeboekt.
Voor  dit minisymposium zijn Annejet Leupen en Bettina Klein gevraagd om een workshop te organiseren die overeenkomt met hun voordracht in Keulen.

Data: Donderdag 11 oktober, 19.30-22.00 uur

Cursus Topniveau

Symbooldrama leren kennen als methode, die op meerdere gebieden toepasbaar is. 
De cursus duurt 4 dagen, met aansluitend vier maal supervisie in kleine groepjes.

Data: 6 sep. 2018, 4 okt. 2018, 1 nov. 2018, 29 nov. 2018

Supervisie Topniveau

Supervisie aansluitend op de Topniveau cursus. 

Data: 10 jan. 2019, 7 feb. 2019, 7 mrt. 2019, 4 apr. 2019

Alle cursussen en seminars...