Beloningsbeleid Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland

KVK nummer:41174241

RSIN/fiscaal nummer: 8041.65.841

De stichting werkt met vrijwilligers. Er zijn dus geen mensen in loondienst.

De werkzaamheden rond de organisatie van de cursussen  worden,  voor zover niet door docenten gedaan, door enkele vrijwillige (bestuurs-)leden gedaan. Deze laatsten ontvangen daartoe een vrijwilligersvergoeding cfm het systeem van de belastingdienst. Dit geldt ook voor het secretariaat.

De kosten van de Stichting worden zonder winstoogmerk bekostigd uit de opbrengsten van cursussen, seminars en studiedagen.

 

 

 


Cursussen en seminars:
Basiscursus 2018

De symbolisering van de problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen, waardoor de zelfreflectie wordt vergroot en de cliënt beter in staat is om de eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Data: 20-01-2018, overige data volgen

Supervisie basiscursus najaar 2018

Supervisie 2018: data volgen

Data: supervisie 2018: data volgen.

Supervisie Middenniveau
Doel:  De speelse en experimentele kant van deze techniek in een dusdanig conceptueel frame inpassen, dat het ageerpotentiaal van de methode vanaf begin af aan binnen grenzen wordt gehouden. Data: 11-01-2018, 08-02-2018, 08-03-2018, 05-04-2018

Alle cursussen en seminars...