Verenigingsnieuws

Benen op tafelgesprek: Toekomst van de Vereniging

Enige tijd geleden plaatsten we een oproep om mee te denken over de toekomst van onze vereniging. Zo’n 15 mensen reageerden daarop. Een aantal daarvan sprak op 22 januari aan de hand van een speelse werkvorm over het beleid dat de Vereniging Symbooldrama de komende jaren zou kunnen ontwikkelen. Bert Krapels zet de resultaten op een rij.

Met elkaar formuleerden we drie onderwerpen waar de vereniging zich de komende jaren beslist voor moet inzetten:

 1. Als zelfstandige therapievorm moeten we verbinding gaan zoeken met andere therapeutische behandelvormen. De vereniging moet er aan werken dat veel mensen worden opgeleid in deze unieke therapievorm. Tegelijk moeten deelnemers zich er ook van bewust zijn, dat achter deze methode ook een visie op therapie en maatschappij zit
 2. Accreditaties bij cursussen en congressen zijn noodzakelijk
 3. We moeten wetenschappelijk onderzoek naar de werking van symbooldrama stimuleren en ondersteunen.

Om symbooldrama op de kaart te zetten moeten we:

 • workshops bij instellingen, opleidingen, nascholingen, congressen organiseren
 • informatie produceren om op verschillende plekken en aan diverse doelgroepen uit te reiken
 • artikelen schrijven en publiceren op relevante media
 • meer gebruik gaan maken van de sociale media.

Om meer bekendheid te genereren zou de vereniging (bestuur, leden, therapeuten) de volgende groepen moeten benaderen:

 • cliënten die symbooldrama hebben gehad: door hen beter te informeren met aansprekend materiaal kunnen zij anderen enthousiasmeren
 • instellingen: lezingen ontwikkelen en aanbieden als introductie
 • eigen collega’s: activeren om de opleiding te gaan doen
 • leden: nadrukkelijker voor taken benaderen door het bestuur.

Nicole Muller kon er op 22 januari niet bij zijn. Zij leverde op papier desondanks veel uitvoerbare ideeën aan, zoals:

 • colloquium zo inrichten dat er publiceerbare artikelen uit voortkomen
 • voor regionale bijeenkomsten van specialistische verenigingen of regionale groepen aanbieden over symbooldrama te komen vertellen
 • mensen uit het buitenland, die symbooldrama met andere behandelvormen verbinden, uitnodigen voor bijvoorbeeld een seminar
 • een opfrisbijeenkomst organiseren waarin we met elkaar kijken wat we de afgelopen 30 jaar in Nederland hebben ontwikkeld.

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst. We beseffen ook, dat er veel mensen nodig zijn om dat alles te realiseren. Maar we zijn ook van mening dat we nu door moeten zetten, zodat symbooldrama een stevige plaats krijgt in het therapielandschap.

Als vervolg hierop hebben we in het bestuur een aantal concrete afspraken gemaakt: contacten leggen met o.a. de VPeP, de psychotherapieopleiding, leden uitnodigen  om workshops te geven, en een promotietekst maken voor workshops in instellingen.