Verenigingsnieuws

2021: Een nieuw jaar met nieuwe kansen

Bert Krapels

Door: Bert Krapels

Soms heb ik de neiging om het jaar 2020 op te bergen in de categorie ‘verloren jaren’, mijn computer op te schonen en nu – in 2021 – de draad van 2019 weer op te pakken. Maar wat ik cliënten vertel, geldt natuurlijk ook voor deze situatie. Soms moet je als een oester een schurende zandkorrel verdragen om het een parel te laten worden (vrij naar R.N.Remen).

2020 had veel kenmerken van een Science Fiction verhaal. Het voelde voor mij een beetje alsof ik in een boek van Stephen King was beland. Net als bij Nine-eleven vonden gebeurtenissen plaats waarvan ik het scenario nooit had kunnen bedenken.
Maar als ik goed kijk, zie ik dat 2020 ook het een en ander heeft opgeleverd:

 • Onze eerste online ALV vergadering had een grote opkomst en de komende jaren zullen we dit zeker – afgewisseld met live vergaderingen – blijven doen. Op deze manier raken nog meer mensen betrokken bij de ontwikkelingen in de vereniging;
 • Corine Verheule gaf een mooi webinar, wat inspireert om meer digitale activiteiten te organiseren;
 • We hebben ontdekt dat Symbooldrama ook online als een krachtig therapeutisch middel kan werken;
 • Docenten ontwikkelden een nieuwe aanpak om cursussen ook deels online te blijven geven;
 • Er is een redactieraad gekomen voor de website, waardoor met een vaste regelmaat nieuws en artikelen op de website verschijnen;
 • In 2020 is een beleidsplan geschreven en besproken;
 • Arina Bakker en Sandra Ruyling hebben onderzoek gedaan als eerste stap naar het beter onderbouwen van de effectiviteit van Symbooldrama;
 • Onze penningmeester heeft de financiën weer onder controle;
 • Een ingestelde denktank met mensen van buitenaf kijkt kritisch naar hoe we zaken beter kunnen aanpakken;
 • Er zijn initiatieven ontplooid om op een andere manier aan het colloquium te werken;
 • Voor 2021 staat een congres (9-11-2021) op de rol én
 • Er zijn nieuwe kandidaten voor het bestuur en waarschijnlijk ben ik nog wel wat vergeten.

Veel van wat we de afgelopen jaren hebben bereikt is mede te danken aan Joke Buis en Heleen Grootscholten. Zij zijn in 2020 gestopt met hun bestuurlijke werkzaamheden. Joke heeft een belangrijke rol gespeeld in de ‘transitie’ van de organisatie van vereniging Symbooldrama. Heleen was een zeer actief bestuurslid die op een breed terrein zicht hield op de ontwikkelingen.

We hebben 2020 helaas verdrietig moeten afsluiten met het afscheid nemen van Truus Bakker. Uit alle reacties op haar overlijden wordt nog eens duidelijk wat zij voor de vereniging maar nog meer voor ieder persoonlijk, heeft betekend. De herinnering aan haar voelt als een standbeeld voor een lieve, betrokken en ideeënrijke collega.

Met haar erfenis in gedachten, wens ik iedereen een inspirerend en mooi 2021!