Opleiding Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtheidsproblematiek

22 september 2021 13 oktober 2021, 3 november 2021, 24 november 2021, 15 december 2021, 12 januari 2022, 2 februari 2022 en 9 maart 2022

de basiscursus Symbooldrama- Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB)

Wat is Katathym Imaginatieve Psychotherapie en begeleiding (KIPB)?
Katathym betekent bezield, ofwel vol van affect. Imaginatief geeft aan dat in deze therapievorm het werken met beelden – ook wel dagdromen genoemd – centraal staat. De methode berust op drie, onderling verweven, elementen: de imaginatie, de specifieke en aandachtsgerichte begeleidingsstijl van de therapeut en de affect-geladen beleving van de beelden. Met KIPB kun je onbewuste motivaties, fantasieën, innerlijke conflicten, afweermechanismen etc. blootleggen en bewerken. Deze beelden worden minder gehinderd door zelfkritiek. Het delen van de beelden met een empathisch begeleidende therapeut schept de mogelijkheid tot verdieping en doorwerking.

Hoe werkt het?
In de praktijk begint een therapiesessie meestal met een imaginatieoefening, die in de regel circa 10 minuten duurt, waarbij de cliënt gevraagd wordt zich een motief uit de natuur voor te stellen. In deze beelden komen onbewuste gedragspatronen symbolisch tot uitdrukking. Tijdens de imaginatie en ook in het gesprek erna wordt de cliënt als vanzelf door dit beeldproces meegenomen. Deze zich ontwikkelende beelden blijven drager van het veranderingsproces, zodat de transformatie op dit beeldniveau is af te lezen. De cliënt tekent of schetst tijdens of na de sessie de beelden uit de imaginatieoefening; dit ter ondersteuning en verdieping van het proces. Gevoelens worden benoemd en doorleefd. Interpretatie en verwerking volgen zo een natuurlijke weg.

Breed toepasbaar
K.I.P.B. wordt veel toegepast in de (jeugd)-GGZ, onder meer bij psychosomatische klachten, bij internaliserende en externaliserende problematiek alsook bij trauma- en verstoorde hechting. De methode kan ongeacht leeftijd worden toegepast. In de praktijk is gebleken dat imaginatie/verbeelding ook toepasbaar is in situaties van (kortdurende) begeleiding, coaching, zingevingsvragen en bij ondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Wat leer je?

  • hoe en wanneer symboliseringsprocessen op gang te brengen;
  • de symboliseringprocessen te integreren in de diagnostiek;
  • de symboliseringsprocessen te integreren in het behandeltraject;
  • de basistechnieken (o.a. symboolgevoeligheid, zintuiglijk/lichaamsgericht werken in en buiten de verbeelding);
  • de psychodynamisch georiënteerde theorie toe te passen;
  • onderbouwd een motief te kiezen voor de dagdroom;
  • de specifieke begeleidingsstijl toe te passen, empathisch volgend in het beeld, structuur en veiligheid bieden, verdiepende technieken toepassen;
  • wat het is om ervaringsgericht te werken. Dit door eerst zelf een motief te dagdromen en daarna samen na te denken en te reflecteren over de betekenis;
  • de eigen ervaringen met deze methode middels reflectie en feedback te integreren.

Ervaringsgericht
De opleiding is theoretisch stevig onderbouwd en sterk ervaringsgericht. Tijdens de lesdagen wordt veel praktisch geoefend, waarbij je je afwisselend verplaatst in de rol van behandelaar/begeleider en de rol van cliënt. Door zelf ook de imaginaties te doorlopen ervaar je het perspectief van de cliënt en het krachtige effect van de katathyme imaginatie.


De opleiding is voor professionals in de GGZ en begeleiders van cliënten in andere sectoren.
Arina Bakker en Piet van Roest
5 tot 10 deelnemers
meerdere dagen NIET aansluitend
9.30-16.30 uur
€ 2.325
Locatie:
Oudenoord 6, 3513 ER Utrecht
Aanmeldprocedure:

Aanmelden via RINO

Opmerkingen:
Download de flyer