19 november 2021 tot 20 november 2021

Imagineren in de groep

Bij de groepsvariant creëren deelnemers onder begeleiding een gemeenschappelijke imaginatie. Hierdoor ontstaat speelruimte waarin deelnemers gevoelens en gedrag van zichzelf en groepsgenoten kunnen ervaren en hiermee kunnen experimenteren. verder lezen

14 januari 2022 tot 15 januari 2022

K.I.P.B.(Symbooldrama) bij kind en adolescenten

Omschrijving: Dagdromen met kinderen en adolescenten is een inspirerende en waardevolle verruiming van de mogelijkheden in de werksetting van de psychotherapeutische behandeling of begeleiding. Het doel voor deze dag is als K.I.P.B –therapeut/begeleider kennis en ervaring op te doen in het ontwikkelings- (fase-) gericht werken… verder lezen