13 september 2019

vervolgdata: 11 oktober, 8 november en 13 december 2019 17 januari, 14 februari, 27 maart en 24 april 2020

Start Basiscursus: Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtheidproblematiek

Doe een nieuwe ervaring op als therapeut, groei in je persoonlijke ontwikkeling en breid je therapeutisch repertoire uit. Toelichting Symbooldrama is een behandelvorm waarin het beleven van beelden op de voorgrond staat. Het gaat daarbij om een werkwijze volgens een nauw omschreven methodiek, waarbij de… verder lezen

najaar 2019

Seminar Symbooldrama bij kind en adolescent

Jonge kinderen staan veelal op een natuurlijke wijze open voor dromen en fantasie. In hun ontwikkeling raken zij soms meer gesloten of verder af van die natuurlijke aanleg. Sommige adolescenten vinden het juist fijn, omdat in de therapie woorden minder direct nodig zijn en beelden… verder lezen

5 november 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

De Vereniging Symbooldrama houdt 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. De ALV is zonder aanmelding toegankelijk en wordt traditiegetrouw gehouden voor het Jaarcongres, dat een inhoudelijke insteek kent en voor iedereen toegankelijk is. Aan de orde komen de jaarafrekening 2018, de financiële situatie in… verder lezen

5 november 2019

Jaarcongres Symbooldrama 2019

De Vereniging Symbooldrama organiseert elk jaar haar traditionele Jaarcongres, aansluitend op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  Het Jaarcongres 2019 heeft als titel: ‘Blauwdruk als rode draad door het leven’. Tijdens de zwangerschap en zelfs daarvoor al, wordt het nieuwe leven als een blauwdruk vormgegeven. In de… verder lezen