6 september 2021

webinar Oogst

Zet de datum vast in je agenda, meer info volgt

22 september 2021

vervolgdata: 13 oktober 2021, 3 november 2021, 24 november 2021, 15 december 2021, 12 januari 2022, 2 februari 2022 en 9 maart 2022

Opleiding Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtheidsproblematiek

de basiscursus Symbooldrama- Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) Wat is Katathym Imaginatieve Psychotherapie en begeleiding (KIPB)? Katathym betekent bezield, ofwel vol van affect. Imaginatief geeft aan dat in deze therapievorm het werken met beelden – ook wel dagdromen genoemd – centraal staat. De methode… verder lezen

4 oktober 2021

Webinar Dieren

Zet de datum vast in je agenda, meer info volgt

9 november 2021

Congres Symbooldrama

Thema ‘Imagine the Body’  Het congres vindt net als vorig jaar in congrescentrum De Engel in Houten. We staan stil bij vragen als: Wat gebeurt er in het brein en het lichaam tijdens het dagdromen? Hoe herkennen we in de symboliek van de beelden wat… verder lezen

19 november 2021

tot 20 november 2021 vervolgdata: 20 november 2021

Imagineren in de groep

Bij de groepsvariant creëren deelnemers onder begeleiding een gemeenschappelijke imaginatie. Hierdoor ontstaat speelruimte waarin deelnemers gevoelens en gedrag van zichzelf en groepsgenoten kunnen ervaren en hiermee kunnen experimenteren. verder lezen