25 januari 2021

vervolgdata: 22 februari 2021, 22 maart 2021 en 26 april 2021

Interactieve webinars Symbooldrama & …

De vereniging organiseert onder leiding van Bert Krapels een cyclus van vier interactieve webinars. Deze vinden telkens plaats op de laatste maandag van de maand. Doel van de bijeenkomsten is om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen over Symbooldrama in… verder lezen

Vier dagdelen in 2021

Imagineren in de groep

Bij de groepsvariant creëren deelnemers onder begeleiding een gemeenschappelijke imaginatie. Hierdoor ontstaat speelruimte waarin deelnemers gevoelens en gedrag van zichzelf en groepsgenoten kunnen ervaren en hiermee kunnen experimenteren. verder lezen

2e helft 2021

Opleiding Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtheidsproblematiek

de basiscursus Symbooldrama- Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) Wat is Katathym Imaginatieve Psychotherapie en begeleiding (KIPB)? Katathym betekent bezield, ofwel vol van affect. Imaginatief geeft aan dat in deze therapievorm het werken met beelden – ook wel dagdromen genoemd – centraal staat. De methode… verder lezen

9 november 2021

Congres Symbooldrama

Het congres wordt dit jaar georganiseerd door Arina Bakker, Els van der Ploeg en Diana Jansen. We zijn nog op zoek naar een vierde organisator. Lijkt jou dat leuk? Neem dan contact op met Els van der Ploeg: e.vd.ploeg@hetnet.nl