Jaarcongres Symbooldrama 5 november 2019

5 november 2019

Jaarcongres Vereniging Symbooldrama ‘Blauwdruk als rode draad in ’t leven’: een congres voor iedereen die in de kracht van het beeld gelooft. Al bij de conceptie en in de zwangerschap wordt de aanzet gegeven voor een blauwdruk voor ons bestaan die tot hoge ouderdom als een rode draad door ons leven loopt.

Programma:

9.00 uur Ontvangst
09.30 uur Welkom door dagvoorzitter Dick Bouman (klinisch psycholoog/psychotherapeut)
09.45 uur Anna Verwaal
Conceptie, zwangerschap en geboorte: hoe beïnvloedt dit ons leven? 

Anna Verwaal is geboorteconsulente, verpleegkundige met moeder-kindspecialisatie en lactatiekundige. Haar expertise is preconceptionele tot postnatale begeleiding.

De laatste 10 jaar wordt zij over de hele wereld gevraagd voor lezingen en workshops over het cellulaire geheugen van de geboorte-ervaring, de hormonale fysiologie van bevallen en hechten, en de diepe psychologische, emotionele en spirituele aspecten van het geboorteproces.

Tijdens haar lezing zal Anna ons vertellen over de manier waarop pre- en perinatale imprints, angsten of trauma’s ons kunnen beïnvloeden.

10.50 uur Marjan Postuma
Colloquium symbooldrama: een wordingsproces

Marjan Postuma werkte als GZ-psycholoog/orthopedagoog de afgelopen 16 jaar in het kinderdiabetescentrum van het Alrijne Ziekenhuis in Leiden/Leiderdorp. Nadat zij in 2004 de symbooldrama-opleiding had afgerond, heeft zij 11 jaar als kindertherapeut in een vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologiepraktijk gewerkt. Door collega’s en medecursisten werd ze gestimuleerd haar colloquium te schrijven. Zij koos een boeiende casus van een kind met sociaal-emotionele en leermoeilijkheden, die opgroeide in een spanningsvolle gezinssituatie. In 2009 voltooide zij haar colloquium. Op het congres geeft ze een inspirerende inkijk in het wordingsproces en in de casus.

11.15 uur Pauze
11.45 uur Arina Bakker
Symbooldrama versus schematherapie: een beweging van warm naar koud?

Arina Bakker is GZ-psycholoog/senior schematherapeut en werkzaam bij Arq Psychotraumacentrum en in haar eigen praktijk In Beeld.

Schematherapie is een door Jeffrey Young ontwikkelde methodiek voor mensen die later in hun leven behoefte hebben om hun scheef gegroeide zelf-/wereldbeeld en interactiepatroon met anderen te doorbreken. Als limited reparenter gebruikt de therapeut imaginaties en meerstoelentechnieken om ervaringen uit de kindertijd weer tot leven te brengen en te herschrijven, waarbij er een verbale koppeling wordt gemaakt tussen verleden en heden. In haar lezing gaat Arina in op vragen als: wat zijn de overeenkomsten en verschillen met dagdroomtherapie? Welke plaats nemen beide methoden in op het spectrum van interventies gericht op impliciete emoties (warm) naar expliciete cognities (koud)?

12.30 uur Lunch
13.45 uur Sandra Ruyling en Arina Bakker
Wetenschappelijk onderzoek naar symbooldrama in Nederland

Sandra Ruyling is GZ-psycholoog bij de GGZ Delfland en Arina Bakker is GZ-psycholoog/senior schematherapeut bij Arq en zelfstandig werkend.

In hun bijdrage geven Sandra en Arina een overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van symbooldrama in het buitenland en presenteren zij hun voorgenomen onderzoek in Nederland.  De start van het Nederlandse onderzoek is gepland in januari 2020.  Je hoort ook hoe je zelf mee kan doen.

14.30 uur Interview Margret d’Arcais-Strotmann door Bert Krapels
Blauwdruk in de laatste levensfase

Margret d’Arcais is psycholoog en medeoprichter van Symbooldrama Nederland. Zij is lid van de adviesraad van de Vereniging Symbooldrama Nederland. Bert Krapels is zelfstandig gevestigd psychotherapeut en voorzitter van de Vereniging Symbooldrama Nederland.

Zoals in de kindertijd specifieke thema’s bestaan, zo is ook op oudere leeftijd sprake van leeftijdseigen thema’s. Hoe werkt de blauwdruk van de start in ons leven door? Wat verandert er, wat wordt geïntegreerd, wat geïsoleerd?

Bert Krapels zal in een interview met Margret d’Arcais onder meer onderzoeken met welke symboliek wij de derde fase, het ‘Neuland’ zoals Irvin D. Yalom het noemt, betreden. Welke motieven voor een dagdroom kunnen een handreiking bieden om tot verdere ontwikkeling in deze laatste levensfase te komen? Aan de hand van symbolische thema’s, zoals bijvoorbeeld de horizon en de klok, bespreekt Margret d’Arcais ook wat dergelijke thema’s theoretisch kunnen oproepen en hoe dat persoonlijk in haar eigen leven doorwerkt.

15.15 uur   Pauze
15.45 uur Elly Verhoeven-Smeets
Zelfsturing, blauwdruk en identiteit

Elly Verhoeven-Smeets is psycholoog/psychiater bij de Zandberghoeve in Koningslust (Limburg).

Bij de nieuwe manier van vaststellen van een persoonlijkheidsstoornis is de mate van zelfsturing een belangrijk element. Het symbool koets heeft in de verbeelding vaak de associatie met relaties aangaan en seksualiteit. Het kan echter ook gezien en gebruikt worden als een symbool voor zelfsturing, wat een belangrijk onderdeel is van de identiteit. De spreker neemt ons aan de hand van beelden mee in deze visie en werkwijze.

16.30.uur Borrel
17.00 uur Einde.
Tijdens de lunch vindt van 13.15 tot 13.45 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Symbooldrama plaats. Zowel leden als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
In de pauzes tijdens het congres is er een boekenmarkt met tal van historische boeken en actuele vakliteratuur, tijdschriften en papers. Voor een gering bedrag is een aantal unieke boeken te koop.


het congres besteedt aandacht aan het ontstaan van die blauwdruk, maar ook hoe psychotherapie door verbeelding, zoals bijvoorbeeld bij symbooldrama, hierin verandering kan brengen. Verschillende fasen van het leven en diverse benaderingen worden besproken. Ook komt aan de orde hoe wetenschappelijk onderzoek het effect van verbeeldingskracht effectief kan aantonen.

iedereen die geïnteresseerd is

n.v.t.

eendaags

van 09.00-17.00 uur

€ € 210 inclusief lunch.

Leden van de Vereniging Symbooldrama betalen € 180. Wie nu lid van de Vereniging Symbooldrama wordt pakt alsnog de 30 euro korting mee. De eerste 25 aanmelders mogen gratis een boek uitkiezen op de historische boekenmarkt tijdens het congres. De binnenkomst van betaling bepaalt de volgorde van aanmelding. Annuleren bij verhindering kan tot 4 weken voor het congres met inhouding van 25 euro administratiekosten. Bij latere afmelding ontvang je niets terug, maar je mag natuurlijk een vervanger laten deelnemen. Voor het congres is geen accreditatie aangevraagd. Wel ligt voor de congresgangers aan het eind van het congres een certificaat klaar als bewijs van deelname.

Locatie:
Vergadercentrum De Engel, Houten ,
Burgemeester Wallerweg 2,
3991 DM Houten.

(Lees voor je het formulier invult en verzendt de Privacy Verklaring van de Vereniging Symbooldrama.)
BIG-registratieSKJ-registratieNIP/NVO-registratieFGZPT-registratie
Opmerkingen / vragenToon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van het Kopje.

Opmerkingen:
De congreslocatie ligt goed centraal in het land. Het is met de auto gemakkelijk bereikbaar en het parkeren is gratis. Er is een goede treinverbinding op 10 minuten loopafstand van de congresplek