Start Basiscursus: Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtheidproblematiek

13 september 2019

11 oktober, 8 november en 13 december 2019 17 januari, 14 februari, 27 maart en 24 april 2020

Doe een nieuwe ervaring op als therapeut, groei in je persoonlijke ontwikkeling en breid je therapeutisch repertoire uit.

Toelichting
Symbooldrama is een behandelvorm waarin het beleven van beelden op de voorgrond staat. Het gaat daarbij om een werkwijze volgens een nauw omschreven methodiek, waarbij de zeggingskracht van beelden het therapeutisch werk doet. Daar waar woorden tekort schieten, vertellen de beelden wat er aan de hand is. Deze symbolisering van de problematiek in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen. Het vergroot de zelfreflectie en de cliënt raakt beter in staat om de eigen problemen te hanteren en op te lossen. De methode berust op drie, onderling verweven, elementen: de imaginatie, de specifieke (aandachtsgerichte) begeleidingsstijl door de therapeut en de affect-geladen beleving van de beelden. Theoretische ondersteuning is terug te vinden in de psychodynamische theorieën (bv. Jung) en in de huidige neuropsychologische wetenschap.

Deze therapievorm is zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren geschikt. Vooral onderwerpen als hechting, trauma, depressie en angst zijn goed met Symbooldrama te behandelen. In de opleiding ligt, naast de theorie, de nadruk op veel oefenen en zelf ervaren hoe de beelden kunnen werken. Dit maakt de opleiding ervaringsgericht.
Symbooldrama is een behandelvorm die niet alleen effectief blijkt in de klinische praktijk, maar waarmee de behandelaar ook een prettige en energie gevende werkwijze er bij krijgt in zijn behandelrepertoire.
De opleiding is ook toegankelijk voor collega’s met een HBO achtergrond.

Bettina Klein, drs. Ellen Lommers

n.v.t.

een uur

09:30 tot 16:30 uur

Literatuur:
Ullmann, H. en Wilke, E. (2012). Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie. Bern: Verlag Hans Huber. Leuner, H. (1985/1994/1998/2003). Lehrbuch der Katathym-imaginativen Psychotherapie. Auflage (2012). Bern: Verlag Hans Huber. De handboeken zijn in het Duits. De docenten bieden je, desgewenst, tijdens de opleiding diverse mogelijkheden om ook via de Nederlandse en Engelse taal de kern van de methode eigen te maken. De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten

€ 2.280

incl. lunch en digitale literatuur excl. aan te schaffen boek en optionele supervisie Incompany en groepskorting Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany gegeven worden.

Locatie:
RINO, Utrecht

Aanmeldprocedure:

Inschrijven via het RINO te Utrecht