Nieuwe cursus Topniveau-KIPB najaar 2023

11 november 2023 16 december 2023 20 januari 2024 17 februari 2024

Als je na de eerste twee niveaus van de KIPB-opleiding hebt gedaan en ook de supervisies die hierbij horen hebt afgerond, kun je meedoen aan de nieuwe cursus Topniveau. Oude pijn en nieuwe wegen: Het visuele toneel van de dagdroom biedt telkens weer bijzondere ontmoetingsmomenten, die kansen op herstel bieden. Dit potentieel, zoals dat in de KIPB wordt herkend, vraagt om technische kaders, die op topniveau nog beter geoefend worden.

Als cursist heb je in de eerste twee niveaus van de KIPB-opleiding aan den lijve ervaren dat toepassing van imaginatie in therapie symbolische voorstellingen oplevert die echt over jezelf gaan. Onder beschermende leiding van de mededeelnemers heb je met dit affectgedragen symbooldrama kunnen binnendringen in je ‘bewaarplaats’ van persoonlijke ervaringen die vaak onbewust of te complex zijn om in gewone taal uit te drukken, maar die wel essentiële kenmerken bevatten van je persoonlijkheid. Dat betekent dat ze elementen bevatten van de manier waarop je naar de wereld en jezelf kijkt. Het gaat om het raamwerk dat je diepgaand gevormd heeft.

Verschuiving zwaartepunt

In de loop van het basis- en middenniveau is meestal een verschuiving van het zwaartepunt van het werk te herkennen. In het begin van de therapie dienen de imaginaties er primair toe een veilige ruimte op te bouwen, waarbij de therapeut een moederlijk dragende, spiegelende en integrerende functie uitoefent. Later wordt deze ruimte dan in toenemende mate gebruikt voor de uitbeelding van innerlijke conflicten, om binnen de scène van de dagdroom, die door innerlijk schema’s worden geactiveerd, alternatieven uit te proberen. In dit creatief proces neemt de therapeut de functie aan van een begeleider die tips en suggesties geeft en oplet of affecten en gedrag adequaat zijn. De overgang naar duidelijker conflict georiënteerd werk gebeurt meestal vanzelf; de patiënt komt zelf met nieuwe thema’s en de therapeut moet er alleen voor open staan en niet in een overmatig verzorgende houding blijven steken.

Inhalen emotionele groeiachterstand

Tijdens de lessen van het topniveau wordt geïnvesteerd in effectievere omgang met symboolgestalten en een prikkelender begeleiding om archaïsche beelden te laten verschijnen en resources aan te spreken om emotionele groeiachterstand in te kunnen halen. Er worden motieven geoefend die hevige emotionele reacties kunnen oproepen, zoals de grot, het moeras en de vulkaan. Uit de grot en uit het moeras kunnen archaïsche gestaltes opduiken en de vulkaan is een symbool van archaïsch-ongedifferentieerde eruptie.  Mechanismen zoals verschuiving, verdichting en symbolisering worden ingezet, maar door de therapeutische begeleiding ontstaat een basisgevoel van positief gedragen zijn. Zo kunnen tot dan toe intolerabele gevoelens worden doorstaan en wordt het winnen van nieuwe ervaringen door speels proefhandelen mogelijk.

Nachtdromen

Tenslotte leer je in het KB op dit niveau ook nachtdromen opnieuw instellen, om onder de bescherming van de therapeut nog eens preciezer rond te kijken en op speelse wijze bevredigendere oplossingen te vinden dan haalbaar was, om vervolgens deze nieuwe gedragsalternatieven in het dagelijks leven te laten doorwerken.

Aanmeldprocedure:
Opgeven kan via de site www.symbooldrama.nlUitbreiding en verdieping van de KIPB-techniek.
Bedoeld voor diegenen die zowel de basiscursus als het middenniveau KIPB (lesdagen en supervisies) hebben afgerond.
Piet van Roest en Arina Bakker
maximaal 12
meerdere dagen NIET aansluitend
9.30 uur tot 16.30 uur
Literatuur:
Uit het leerboek van Hanscarl Leuner. Leuner, H (2012): Katathym ImaginativePsychotherapie Grundstufe-Mittelstufe-Oberstufe. Hans Huber, Bern, Pagina’s 259-332.
€ 1350,= inclusief verfrissingen en lunch
Locatie:
Erf de Burgwal
Arnhemseweg 78
3832 GN Leusden
Aanmeldprocedure:


Totaal


Opmerkingen:
Het gaat om vier dagen blok theorie en oefenen. Te gelegener tijd wordt dit gevolgd door een blok groepssupervisie.