Opleiding Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtsheidsproblematiek januari 2025

20 januari 2025 10 maart 2025, 7 april 2025, 12 mei 2025, 5 juni 2025, 30 juni 2025, 15 september 2025, 6 oktober 2025, 3 november 2025

Kinderen en volwassenen kunnen moeite hebben om ervaringen of emoties onder woorden te brengen, bijvoorbeeld als er sprake is van preverbaal trauma, een taalbarrière of veel zelfkritiek. Werken met beelden en symbolen is dan effectief. In deze opleiding leer je hoe en wanneer je je symboliseringsprocessen op gang brengt en integreert in diagnostiek en behandeling. Zelfervaringsoefeningen verrijken het leerproces aanzienlijk en maken je een veelzijdiger behandelaar of begeleider.

Wat is Katathym Imaginatieve Psychotherapie en begeleiding (KIPB)?
Katathym betekent bezield, ofwel vol van affect. Imaginatief geeft aan dat in deze therapievorm het werken met beelden – ook wel dagdromen genoemd – centraal staat. De methode berust op drie, onderling verweven, elementen: de imaginatie, de specifieke en aandachtsgerichte begeleidingsstijl van de therapeut en de affect-geladen beleving van de beelden. Met KIPB kun je onbewuste motivaties, fantasieën, innerlijke conflicten, afweermechanismen etc. blootleggen en bewerken. Deze beelden worden minder gehinderd door zelfkritiek. Het delen van de beelden met een empathisch begeleidende therapeut schept de mogelijkheid tot verdieping en doorwerking.

Hoe werkt het?
In de praktijk begint een therapiesessie meestal met een imaginatieoefening, die in de regel circa 10 minuten duurt, waarbij de cliënt gevraagd wordt zich een motief uit de natuur voor te stellen. In deze beelden komen onbewuste gedragspatronen symbolisch tot uitdrukking. Tijdens de imaginatie en ook in het gesprek erna wordt de cliënt als vanzelf door dit beeldproces meegenomen. Deze zich ontwikkelende beelden blijven drager van het veranderingsproces, zodat de transformatie op dit beeldniveau is af te lezen. De cliënt tekent of schetst tijdens of na de sessie de beelden uit de imaginatieoefening; dit ter ondersteuning en verdieping van het proces. Gevoelens worden benoemd en doorleefd. Interpretatie en verwerking volgen zo een natuurlijke weg.

Breed toepasbaar
K.I.P.B. wordt veel toegepast in de GGZ zowel bij volwassenen als bij kinderen, onder meer bij psychosomatische klachten, bij trauma- en verstoorde hechting alsook bij internaliserende en externaliserende problematiek. De methode kan ongeacht leeftijd worden toegepast. In de praktijk is gebleken dat imaginatie/verbeelding ook toepasbaar is in situaties van (kortdurende) begeleiding, coaching, zingevingsvragen en bij ondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Meer info


Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, POH-GGZ, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut
drs. Arina Bakker
5 tot 10 deelnemers
meerdere dagen NIET aansluitend
9.30 - 16.30 uur
Literatuur:
Leuner, H. (1985/1994/1998/2003). Lehrbuch der Katathym-imaginativen Psychotherapie. Auflage (2012). Bern: Verlag Hans Huber. De handboeken zijn in het Duits. De docenten bieden je, desgewenst, tijdens de opleiding diverse mogelijkheden om ook via de Nederlandse en Engelse taal de kern van de methode eigen te maken. De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.
€ 3.195
Locatie:
RINO Groep Utrecht
Aanmeldprocedure:

Aanmelden via RINO

Opmerkingen:
Mensen die reeds een introductiedag gevolgd hebben kunnen een korting van 200 euro krijgen bij de RINO. Deze korting komt tot stand door subsidie van de Vereniging Symbooldrama. Als je voor de korting in aanmerking wilt komen, en je hebt nog geen mail hierover gehad van de RINO, stuur dan een mail naar info@symbooldrama.nl