Supervisie Basisjaar van de opleiding Kathatyme Imaginatieve Psychotherapie/Begeleiding (Symbooldrama)

12 oktober 2020

16 november 2020, 11 januari 2021, 8 februari 2021.

Na de basisopleiding van 8 cursusdagen volgt de supervisie, waarbij in de werksituatie van de cursist de K.I.P. behandeling/begeleiding centraal staat.
In de supervisie komt de supervisant uitgebreid aan de beurt met eigen inbreng die bestaat uit een korte cliënt (situatie)omschrijving en enige informatie omtrent diagnostiek of beeld van casus-conceptualisatie. De supervisie zal zich richten op de begeleidingsstijl die specifiek is voor de K.I.P. en de werksituatie waarbinnen de cliënt gezien wordt. Er wordt gewerkt met divers materiaal zoals: verbatim, tekeningen, audio en video opnamen en materiaal voor nabespreken.
Naast de specifieke begeleidingsstijl is er aandacht voor het eigen (persoonlijk leer-) proces van de behandelaar/begeleider.

Groepsgrootte: max. 14 personen, waarbij 2 maal eigen inbreng verwacht wordt.


Eigen maken van de methodiek K.I.P. (Symbooldrama) in je werkpraktijk. Met elkaar Reflecteren op de therapeutische vaardigheden.

Een ieder die het basisjaar heeft gevolgd. DE CURSUS IS VOL. Wil je op de wachtlijst mail dan naar: info@symbooldrama.nl.

Han van Rijt en Ellen Lommers

14 deelnemers

meerdere dagen NIET aansluitend

10.00-17.00 uur

€ 1100

Locatie:
Amershof
Snouckaertlaan 11
3811 MA Amersfoort
Tel: 033-461 35 24
www.amershof.nl

Aanmeldprocedure:

DE CURSUS IS VOL.
Wil je op de wachtlijst mail dan naar: info@symbooldrama.nl

Opmerkingen:
Groepsgrootte: max. 14 personen, waarbij 2 maal eigen inbreng verwacht wordt.