Verenigingsnieuws

Algemene Ledenvergadering Symbooldrama 5 november 2019

Zoals gebruikelijk vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging plaats tijdens het jaarcongres. De ALV 2019 is korter dan normaal. Reden is dat het bestuur een vernieuwing door wil voeren in het contact met de leden. De ALV wordt het tijdstip voor de formele verenigingszaken: vaststellen van de kascommissie, financieel overzicht, verkiezing van nieuwe bestuursleden, vaststelling docentenplan. Voor discussie introduceert het bestuur een nieuwe bijeenkomst: de ‘Benen-op-tafel’-sessie. Hierin willen we in informele sfeer zonder agenda met elkaar van gedachten wisselen over de koers en toekomst van de vereniging. Alle leden zijn van harte welkom. De eerste sessie is gepland in het voorjaar van 2020. De definitieve datum vind je in een van onze volgende nieuwsbrieven.

Voor de ALV van 5 november worden de vast te stellen documenten verstuurd aan de leden. Nicoline Gieskes (medesecretaris, naast Heleen Grootscholten) en Bert Krapels (voorzitter) treden als bestuursleden af volgens rooster. Nicoline heeft zich 2 jaar intensief ingezet voor onze vereniging, waarvoor onze hartelijke dank. Zij is niet meer herkiesbaar. Bert is nog eenmaal herkiesbaar. Heb je interesse in een bestuursfunctie? Je bent van harte uitgenodigd om je aan te melden of meer informatie over taken en tijdsinvestering op te vragen bij Bert Krapels, info@bertpsychotherapeut.nl.