Opleiding Symbooldramatherapeut

De 3-jarige deeltijdopleiding Symbooltherapie leidt je op tot gecertificeerd symbooldramatherapeut. De opleiding bestaat uit drie blokken die ieder een jaar in beslag nemen: basiscursus, middencursus en topcursus. Je kan de drie onderdelen in drie opeenvolgende kalenderjaren volgen, of tijd naar keuze inlassen.

Tijdens of na elk van de drie opleidingsjaren bestaat de mogelijkheid om een leertherapie te volgen, waarmee je je eigen ontwikkeling extra kan verdiepen.

Je kan de gehele opleiding afsluiten met een therapeutencolloquium.

Voor wie
De opleiding is toegankelijk voor academische/hbo-geschoolde professionals op psychiatrisch, psychologisch en pedagogisch gebied.

Eerste jaar: basiscursus
In het eerste leerjaar word je vertrouwd gemaakt met de theoretische context en doe je ervaring op met de cliënten- en therapeutenrol binnen symbooldrama. Je leert hoe en wanneer je symboliseringsprocessen op gang brengt en integreert in diagnostiek en behandeling.

De basiscursus omvat 8 cursusdagen verspreid over het jaar en wordt verzorgd door de RINOgroep. Aansluitend volgt een 4-daags supervisietraject. Inhoudelijke informatie over de opleiding, inschrijvingsvoorwaarden, studiedata en overige voorwaarden vind je op de website van de RINOgroep.

Tweede jaar: middencursus
In het tweede leerjaar breid je de toepassingsmogelijkheden voor je eigen praktijk uit, gericht op meer specifieke problematiek en meerdere cliëntengroepen.

Je verfijnt je techniek en motiefkeuze, je leert overdracht- en tegenoverdrachtfenomenen bij symbooldrama te hanteren en je oefent met verschillende begeleidingsstijlen. Analyse van video-opnames van behandelsessies met symbooldrama vormt een essentieel onderdeel van je leerontwikkeling. Daarnaast krijg je vanuit een voortgezette literatuurstudie meer inzicht in de dynamiek van symbooldrama.
De middencursus bestaat uit 4 cursusdagen verspreid over het jaar met aansluitend 4 supervisiebijeenkomsten in kleinere groepen.

De organisatie van de middencursus is in handen van de Vereniging Symbooldrama. Toelating gebeurt in overleg met de docenten van de basiscursus.

Derde jaar: topcursus
Het derde cursusjaar is een voortzetting van de middencursus. Je leert symbooldrama toe te passen bij gecompliceerde problematieken door het inzetten van complexe en meervoudig gelaagde droommotieven in je behandeling. De werking van dagdromen wordt hierdoor intenser; je ervaart de effecten hiervan bij je cliënt en jezelf, en oefent met het omzetten van de ontstane energie in persoonlijke groei en psychische ontwikkeling.

De topcursus beslaat 5 dagen verspreid over het jaar met aansluitend 4 dagen supervisie in kleinere groepen. De cursus wordt gegeven door de Vereniging Symbooldrama. Toelating gebeurt in overleg met de docenten van de middencursus.

Leertherapie
We adviseren je om tijdens of aansluitend op elk van de cursussen een leertherapie te doen. Hierin kan je je persoonlijke vraagstukken en problematieken uitdiepen.

Reden hiervoor is dat ervaringen tijdens de opleiding dikwijls aanleiding zijn om bepaalde vraagstukken bij jezelf onder de loep te nemen. Omdat je cliënt afhankelijk is van de affectieve kwaliteiten van jou als therapeut, is inzicht in jouw individuele ervaringen met symbooldrama zowel persoonlijk als professioneel een verrijking van de wijze waarop je de methodiek kunt integreren in je behandelaanbod.

Therapeutencolloquium
Het therapeutencolloquium is een afsluitend werkstuk of onderzoek waarin theorie, praktijk en eigen ervaringen worden geïntegreerd. De wijze van uitvoering vindt plaats in overleg met de docenten.

Het colloquium wordt afgenomen door twee docenten van de Vereniging Symbooldrama.

Meer weten
Heb je vragen over de opleiding tot symbooldramatherapeut? Stel ze via het contactformulier. We helpen je graag verder.

Terug naar Opleidingen