Praktijk

Symbooldrama is geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen (volwassenen, kinderen en jeugdigen) en verschillende problemen. Bij behandeling van bijvoorbeeld angst, depressie, psychosomatiek, identiteits- en gehechtheidsproblemen, onverwerkte rouw, trauma’s en eetstoornissen is symbooldrama zeer effectief gebleken. Via de dagdroom krijgt de cliënt weer toegang tot je eigen vitaliteit en veerkracht.

Meestal wordt deze therapie in individuele behandelingen gebruikt, zowel kort- als langdurig. Er zijn ook mogelijkheden om het in relatie- of groepsbehandeling toe te passen.

In de sessie zal de therapeut eerst een lichte ontspanningsoefening aanbieden. Vervolgens vraagt hij de cliënt een concreet beeld voor te stellen, bijvoorbeeld een landschap of een dier. Door verdere vragen over wat men ziet werkt de cliënt zelf het beeld gedetailleerder uit. In de dagdroom die daarop ontstaat beleeft de cliënt een ervaring, die niet direct beredeneerd kan worden en daardoor opmerkelijk is. Als de dagdroom spannend en aangrijpend wordt, zorgt de therapeut ervoor dat de cliënt zich veilig blijft voelen en niet verstrikt raakt in de emoties die de beelden kunnen oproepen. Na de dagdroom zal de therapeut vragen het opgekomen beeld op een eigen manier te tekenen. In volgende sessies wordt hierop gereflecteerd.