Vijf vragen aan … Bettina Klein


Onze vaste rubriek: een symbooldramatherapeut beantwoordt vijf vragen en geeft dan het stokje door aan iemand anders. Nicole Muller heeft vorige maand het stokje doorgegeven aan Bettina Klein. Bettina vertelt over haar reis door Symbooldramaland. In een boeiend relaas verhaalt ze over hoe haar ervaringen… verder lezen

Een gehavende boom


Op de polikliniek wordt een 11-jarige jongen aangemeld samen met zijn broer. Zij konden als enige uit hun gezin vluchten. In hun land van herkomst en op hun vlucht hebben ze vele gruwelijkheden meegemaakt. Van hun gezin en familie zijn velen spoorloos of vermoord. Als ik… verder lezen

Een boom met nep-fruit


Eén van mijn eerste ervaringen met symbooldrama is van een jongen, oudste kleuter, die werd aangemeld met gedragsproblemen en zorgen over zijn hechting aan pleegouders. Pleegouders en school geven aan dat ze nooit echt tot hem door lijken te kunnen dringen en vat op hem kunnen krijgen. Er is al behandeling en onderzoek geweest zonder resultaat. Ondanks benedengemiddelde intelligentie zijn er zorgen over zijn niveau.  verder lezen