Verenigingsnieuws

Congres symbooldrama 9 november 2021 in de Engel in Houten

Thema ‘Imagine the Body’

Over de somatische aspecten van emoties en hoe deze zichtbaar zijn in het brein, het lichaam en in het beeld bij dagdromen

Met veel plezier maken we de sprekers en inhoud van het congres bekend. Het wordt een dag met veel ruimte voor ontmoeting, interactie en inspiratie.

De sprekers van deze dag zullen ons allen vanuit hun eigen expertise meenemen langs recente theorieën en wetenschappelijke inzichten rondom somatische aspecten van emoties en de verbeelding daarvan.

Wil jij je enthousiasme over symbooldrama delen met je collega’s? Je mag introduceés meenemen. Zij betalen bij vermelding van jouw naam 150 euro. Zo hopen we symbooldrama onder een steeds groter publiek bekend te maken.

Coronamaatregelen
Zoals jullie niet zal zijn ontgaan is de 1.5 meter regel opgeheven en gelden nieuwe regels. Ook voor ons congres in de Engel geldt dit nieuwe beleid. Dit betekent dat je een geldig coronatoegangsbewijs nodig hebt. Zorg ervoor dat je een geldige QR-code hebt. Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs, laat je dan testen voor toegang. Meer informatie kun je vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs

Het congres kun je opgeven binnen de vrije ruimte van de SKJ en de FGzPt.
Meld je dus snel aan via het aanmeldformulier! De betaling is direct bij aanmelding via Ideal.

Kosten
Leden: €180,=
Niet leden: €210,=
Introducees: €150,=

Programma

8.45Inloop
9.15Start ochtendprogramma:
 1e lezing: Voorstellingen van het lichaam door Piet van Roest
 2e Lezing: Het NMT-model en Symbooldrama door Tony Bloemendaal, Karen
Schinkel en Trudy in het Veld
 3e lezing: Het lichaam verbeeld door Anneke Vinke
12:30Lunch
13:30Start Middagprogramma:
 4e lezing: Essentiële onderdelen van KIP door Piet van Roest
 Workshop: Dagdroom voor introducees en creatieve reflectie voor KIP-therapeuten
 Film en nagesprek over een dagdroom: ‘imagine the body’
16.30Afsluitende borrel.

Ochtendprogramma:

1e Lezing: Voorstellingen van het lichaam door Piet van Roest

Piet van Roest (psychiater)  geeft een voordracht over wetenschappelijke theorieën die laten zien hoe het brein voorstellingen maakt van het lichaam. Dit bespreekt hij met behulp van o.a. de ‘somatische stempel’ van Damasio en de basisdrijfveren volgens Panksepp. Hij illustreert met voorbeelden hoe de imaginaties van de symbooldrama/KiP in principe door deze voorstellingen worden geïnspireerd. Tevens hoe deze na een proces kunnen worden bijgestuurd.

2e Lezing: Het NMT-model door Tony Bloemendaal, Karen Schinkel en Trudy in het Veld

Tony Bloemendaal (klinisch psycholoog), Karen Schinkel (GZ-psycholoog) en Trudy in het Veld (GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist) werken bij miSenso psychologen en orthopedagogen. Zij gebruiken het NMT-model. Dit model staat voor het Neurosequential Model of Therapeutics en is ontwikkeld door de Amerikaanse psychiater en neurowetenschapper Bruce Perry.
Bruce Perry is ervan overtuigd dat alle kinderen kunnen herstellen van de traumatische gevolgen van mishandeling en verwaarlozing. Het model geeft handvatten om kinderen positieve ervaringen op te laten doen, waardoor het brein kan veranderen. Door hersengebieden positief te stimuleren, kunnen deze kinderen herstellen. Tony zal dit model en de achterliggende theorie uiteenzetten.
Karen zal ons laten zien hoe een ‘brainmap’ uit het NMT-model als diagnostisch middel kan worden ingezet.
Het NMT-model geeft aanbevelingen voor therapeutische interventies, waaronder symbooldrama. Aan de hand van een casus zullen Trudy en Karen laten zien hoe zij in praktijk werken met het NMT-model en symbooldrama.

3e lezing: Het lichaam verbeeld door Anneke Vinke

Anneke Vinke (GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist) zal inzichten en handvatten geven vanuit de Sensorimotor Psychotherapy®. In haar lezing ‘het lichaam verbeeld’ zal ze ingaan op de rol van het lichaam in psychotherapie, meer specifiek op Sensorimotor Psychotherapy. In deze lichaamsgerichte gesprekstherapie kiest de behandelaar primair voor het lichaam als eerste invalshoek. “Het lichaam is wijs, het weet de weg, wijst ons de weg als we het maar durven volgen” aldus stelt Pat Ogden, de grondlegster van Sensorimotor Psychotherapy (SP). Ze weet zich gesteund door recente inzichten uit de neurobiologie die aantonen dat (traumatische) ervaringen niet alleen in beelden en gedachten verankerd en geuit worden, maar evenzo in bewegingen, sensaties en emoties naar voren komen (o.a. Porges, Siegel, Panksepp, vd Kolk). Aan de hand van voorbeelden wordt kort uitgelegd wat SP is, enkele principes en technieken komen aan de orde. De lezing wordt afgesloten met het bespreken van een casus. Hierbij zal Bettina Klein (Master of Arts Therapies en docent symbooldrama) samen met Anneke de therapeutische invalshoeken vanuit SP en symbooldrama bespreken.

Middagprogramma:

4e lezing: Essentiële onderdelen van de KiP door Piet van Roest

In zijn tweede lezing zal Piet de essentiële onderdelen van de KIP met betrekking tot het thema toelichten.

Workshop

Tijdens de workshop gaan we op creatieve wijze aan de slag met de informatie van de lezingen. En er is ruimte hierover met elkaar uit te wisselen. Voor de introducees is er de mogelijkheid een dagdroom te ervaren.

Film en nagesprek over een dagdroom: ‘imagine the body’

In de middag vertonen we een exclusieve film die speciaal voor het congres ontwikkeld is. Corinne Verheule (orthopedagoog) was bereid een dagdroom op te laten nemen door een professioneel filmmaker met één van haar oud-cliënten.

Naar aanleiding van deze opname zullen de sprekers van de ochtend met elkaar in gesprek gaan over ‘imagine the body’.

Piet van Roest is al jarenlang verbonden aan de Vereniging van Symbooldrama als docent en supervisor. Hij is docent symbooldrama en leertherapeut voor psychiaters in opleiding Hij is gepensioneerd zelfstandig gevestigd psychiater. Piet heeft ervaring in sociale psychiatrie en psychotherapie. Hij is sinds 1994 jaar gespecialiseerd in Symbooldrama.
Tony Bloemendaal is klinisch psycholoog en p-opleider bij Fivoor, waar hij tot voor kort manager zorg van de afdeling Intensieve Zorg was. Tony werkt met volwassenen en ouderen en heeft een achtergrond in de behandeling van mensen die tot dan toe niet of nauwelijks hebben gereageerd op een behandeling.
Tony kwam voor het eerst in aanraking met het gedachtengoed van Bruce D. Perry in 2013 op een congres over trauma in Belfast. Daar heeft hij naar eigen zeggen een uur lang met open mond geboeid naar Bruce D. Perry zitten luisteren, ondanks dat hij nog nooit hem had gehoord. ‘Zijn gedachtegoed was precies waar ik al jaren naar op zoek was’, zegt Tony. Enkele jaren later is hij naar een acht uur durende workshop van Bruce D. Perry geweest, waarna hij besloot zichzelf te laten certificeren. Nu is hij ‘Fellow’ van de ChildTrauma Academy en mag hij anderen coachen in het NMT-model.
Trudy in het Veld is Gz-psycholoog en Orthopedagoog Generalist en reeds 31 jaar directeur van miSenso. Ze is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jeugdigen, studenten, volwassenen met problemen op vooral sociaal-emotioneel gebied. Naast hulp aan jongeren biedt Trudy ondersteuning en advies aan ouders. Trudy hanteert verschillende therapievormen; gespreks- en gedragstherapie, cognitieve therapie, Symbooldrama, EMDR en Bruce Perry’s NMT. Trudy is gecertificeerd NMT-therapeut en heeft als missie het verbinden van het NMT-model met technieken als Symbooldrama en EMDR. Voor meer informatie zie: www.misenso.nl
Karen Schinkel is Gz-psycholoog en Psycholoog NIP en gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en adolescenten met problemen op vooral sociaal-emotioneel gebied. Ook biedt ze ondersteuning en advies aan ouders. Karen hanteert verschillende therapievormen; gespreks- en gedragstherapie, cognitieve therapie, EMDR, Symbooldrama en Bruce Perry’s NMT. Karen is gecertificeerd NMT-therapeut.
Anneke Vinke is vrijgevestigd GZ-psycholoog en Orthopedagoog Generalist BIG. Ze is gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapy ®. Zij ziet in haar praktijk zowel jeugdigen als volwassenen. Ze schreef een proefschrift over adoptie en breidde dit expertisegebied uit tot pleegzorg, trauma en gehechtheid. Via congrespresentaties en workshops kent ze Symbooldrama en heeft in haar leertherapie bij Truus Bakker zelf de kracht van Symbooldrama ervaren. In haar behandelingen baseert ze zich vooral op Dyadic Developmental Psychotherapy, EMDR, Theraplay en Sensorimotor Psychotherapy ®. Lichaamsgerichte interventies hebben door de jaren heen een steeds prominentere plaats in haar behandelingen gekregen. Zij coördineert, namens het Sensorimotor Psychotherapy Institute, de opleiding SP voor Nederland. Voor meer informatie zie www.adoptiepraktijk.nl
Corinne Verheule is orthopedagoog, opleider VIB met specialisatie gehechtheid, Sherborne Samenspel-bewegingspedagoog en supervisor Sherborne Samenspel.