InternationaalVerenigingsnieuws

Viering honderdste geboortejaar Hanscarl Leuner

Hanscarl Leuner, de grondlegger van symbooldrama, werd geboren op 8 januari 1919 in het Duitse Bautzen. Op 1 en 2 maart jl. kwamen vertegenwoordigers uit de internationale zusterorganisaties samen in Göttingen (Duitsland), om zijn 100ste geboortejaar te vieren. Margret d’Arcais was aanwezig namens Nederland. Een verslag van de festiviteiten.

Inleidende presentaties
De viering begon in de aula van de Universiteit Göttingen, waar Leuner zijn eerste ontdekkingen deed en zijn methode ontwikkelde.

Eberhard Wilke vertelde in zijn inleidende voordracht hoe intens en avontuurlijk de eerste ontmoetingen met Leuner waren. Hoe hij zijn eerste ‘leerlingen’ om zich heen verzamelde en hoe zich op geheel onconventionele wijze, theoretiserend en experimenterend met zelfervaring, een bonte groep vormde, die later de eerste docenten zouden worden.

Sommige van hen kennen we via persoonlijke ontmoetingen of uit de literatuur: Edda Klessman (publicaties over anorexia), Hannelore Eibach, Leonore Kottje-Birnbacher, Maria Elisabeth Wollschläger (nu bezig met de opleiding tot groepstherapeut), Harald Ullmann, Manfred Rust.

Wilke schetste een persoonlijk beeld van Leuner. Zo schuwde hij het niet om zichzelf als proefpersoon ter beschikking te stellen. Bovendien was hij in staat om ook de verschillende invalshoeken van de leden vanuit hun eigen visie te accepteren. Andere herinneringen zijn terug te vinden in het ‘Festschrift zum 100. Geburtstag von Hanscarl Leuner’.

Hierna volgden een casusbespreking met beeldmateriaal door Andrea Dachale en een statusupdate van het onderzoek naar KIP door Christian Selle. De update ligt ter inzage bij onze werkgroep Onderzoek.

De volgende sessies vonden plaats in het City Hotel Göttingen. Bärbel Setzepfand interviewde op het podium enkele docenten met de vragen hoe zij zich Leuner herinnerden, welke rol hij had gespeeld in hun professionele ontwikkeling en hoe zij over de toekomst van KIP dachten.

Nederlandse bijdrage
De pas opgerichte Vereniging Vicitalia (Vissuto Imaginativo Catatimico) stelde zich voor. Christine Baumgartner en Margret d’Arcais werden tot hun eigen verrassing door hun bestuur op het podium geroepen. In de vorm van een boom werden hun verschillende activiteiten over jaren heen getoond, alsmede hun bijdrage aan de introductie van symbooldrama in Italië.

Margret d’Arcais greep de gelegenheid aan om te vertellen hoe Truus Bakker en zij in 1997 een intensief seminar hebben gegeven aan een divers samengestelde groep mensen op Curaçao. In de taalmengeling van Italiaans, Nederlands, Papiamento en brokken Engels bleek de beeldtaal van het KIP de best verbindende factor te zijn. Bij het horen van de naam van Truus klonk een vriendelijk herkenningsgemompel in de zaal.

Overige activiteiten
In de namiddag konden de deelnemers kiezen uit verschillende werkgroepen, zoals:

  • Nieuwe motieven bij gemeenschappelijk dromen
  • Ervaring met KIP in individuele sessies  
  • KIP in groepstherapie
  • KIP met kinderen en jeugdigen
  • Ervaringen met centrale en regionale seminars.

Het congres verliep in een uitstekende sfeer. Er was voldoende ruimte voor persoonlijke en collegiale uitwisseling en het City Hotel zorgde voor een uitstekende culinaire verzorging.   

Ter afsluiting werd gezamenlijk het LEUNER-AGKB-lied gezongen.

Publicaties
Het Festschrift zum 100.sten Geburtstag von Hanscarl Leuner (waarin opgenomen een interview met Hanscarl Leuner) kost €20. Ook de congresbundel van Köln is nog voorradig (€15,-).

Beide publicaties kunnen worden besteld bij de Vereniging via info@symbooldrama.nl.

foto: Wikicommons