Symbooldrama OnlineVerenigingsnieuws

Interactieve webinars Symbooldrama & …

De vereniging organiseert onder leiding van Bert Krapels een cyclus van vier interactieve webinars. Deze vinden telkens plaats op de laatste maandag van de maand.

Doel van de bijeenkomsten is om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen over Symbooldrama in relatie tot en in combinatie met andere therapievormen.

Opgeven kan voor de gehele cyclus of voor een losse avond via info@symbooldrama.nl.
Deelname is gratis. Een dag voor de bijeenkomst krijg je de link toegestuurd.

Wij kijken uit naar je deelname!

Maandag 25 januari 19.30-20.30 uur (opgeven kan tot uiterlijk 22 januari)

Symbooldrama en EMDR

Inleider: Ellen Lommers

We zullen na een korte inleiding met elkaar in gesprek gaan over:

  • Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen Symbooldrama en EMDR?
  • Waarin komen onderliggende theorieën overeen?
  • Wat is het profijt als je zowel Symbooldrama als EMDR beheerst?
  • Hoe combineer je Symbooldrama en EMDR?
  • Wat zijn de ervaringen bij gebruik van beide behandelvormen?

Maandag 22 februari 19.30-20.30 uur (opgeven kan tot uiterlijk 19 februari)

Symbooldrama en Schematherapie

Maandag 22 maart 19.30-20.30 uur (opgeven kan tot uiterlijk 19 maart)

Symbooldrama en Polyvagaaltheorie

Maandag 26 april 19.30-20.30 uur (opgeven kan tot uiterlijk 23 april)

Symbooldrama en Cliëntgerichte therapie/focussen