Cursussen en opleidingVerenigingsnieuws

Introductie vanaf juni 2020 bij RINO Utrecht

Binnen de Vereniging Symbooldrama wordt hard gewerkt aan verdere professionalisering. De driejarige opleiding tot K.I.P.B.-therapeut werd tot nu toe door de Vereniging Symbooldrama verzorgd en gegeven. Het eerste jaar van het opleidingstraject is al eerder bij de RINO (Utrecht) ondergebracht. Nu gaat ook de introductiebijeenkomst KIPB over naar de RINO, waardoor accreditatie mogelijk wordt.

Vergeleken met de middag zoals we die nu aanbieden, zal er een aantal veranderingen plaatsvinden. Behalve de accreditatie zal de bijeenkomst inhoudelijk nog meer te bieden hebben. Tot nu toe besloeg de bijeenkomst een middag. Dat zal nu een hele dag worden. Waarschijnlijk zullen de kosten hoger liggen dan nu het geval is.

Eén ding verandert niet: de docenten blijven docenten van de Vereniging. Je kan er dus nog steeds van op aan, dat je wordt ingewijd door de meest ervaren therapeuten in deze methode.

De informatie over de introductiedag bij de RINO in juni zal later via kanalen van de RINO bekend gemaakt worden (https://www.rinogroep.nl).