Cursussen en opleiding

Introductiemiddag Symbooldrama 13 februari 2020

Uitgebreide informatie en inschrijven: Introductiemiddag 13 februari 2020

Inhoud van de middag:

  • Korte ontwikkelingsschets omtrent het ontstaan van de dagdroom methode
  • Inleidende theoretische achtergrond vanuit de psychoanalyse, dieptepsychologie, experiëntiële (cliëntgerichte) psychotherapie, neurobiologie en fylogenese
  • Het ervaren van de methode door een eigen dagdroom en verdieping
  • Informatie over de opleiding in Symbooldrama (K.I.P.B.)

Binnen de Vereniging van Symbooldrama is veel in verandering. De driejarige opleiding tot K.I.P.B.-therapeut werd tot nu toe door de Vereniging Symbooldrama verzorgd en gegeven.

Het eerste jaar van het opleidingstraject is nu bij de RINO (Utrecht) ondergebracht; de docenten blijven docenten van de Vereniging.

Vanaf juni 2020 wordt ook de introductie bij RINO Utrecht ondergebracht, met docenten van de Vereniging Symbooldrama. Vergeleken met de middag zoals we die nu aanbieden, zal er een aantal veranderingen plaatsvinden:

  • In plaats van een middag zal het een dag worden
  • Er zal accreditatie worden aangevraagd
  • Waarschijnlijk zullen de kosten hoger liggen dan nu het geval is

De informatie over de introductiedag bij de RINO in juni zal later via kanalen van de RINO bekend gemaakt worden (https://www.rinogroep.nl).

Print/Download de flyer voor uzelf of andere belangstellenden