Verenigingsnieuws

Jaarcongres ‘Blauwdruk als rode draad in ’t leven’ 5 november 2019

Op 5 november 2019 organiseert de Vereniging Symbooldrama haar jaarcongres in De Engel te Houten onder de titel ‘Blauwdruk als rode draad in ’t leven’: een congres voor iedereen die in de kracht van het beeld gelooft. Het belooft weer een inspirerende dag te worden met tal van praktijkverhalen en achtergrondinformatie.

Al bij de conceptie en in de zwangerschap wordt de aanzet gegeven voor een blauwdruk voor ons bestaan die tot hoge ouderdom als een rode draad door ons leven loopt. De congrescommissie, bestaande uit Bert Krapels, Sylvia Tempelman-Corsmit, Hanneke Nederhof en Janny van der Heyden, heeft voor een gevarieerde opzet gekozen in perspectief en in sprekers. Zo wordt aandacht besteed aan het ontstaan van die blauwdruk, maar ook aan hoe psychotherapie door verbeelding, bijvoorbeeld bij symbooldrama, hierin verandering kan brengen. Verschillende fasen van het leven en diverse benaderingen worden besproken. Ook komt aan de orde hoe wetenschappelijk onderzoek het effect van verbeeldingskracht effectief kan aantonen. Een boekenmarkt met actuele en antiquarische vakliteratuur completeert het geheel.

Het congres vindt plaats in Vergadercentrum De Engel in Houten en duurt van 9.00-17.00 uur. In de middagpauze vindt ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Symbooldrama plaats. Deze is facultatief bij te wonen.

Benieuwd naar het gehele programma? Kijk op Jaarcongres.  Hier kan je je ook aanmelden voor het congres.