Verenigingsnieuws

Jaarcongres ‘Blauwdruk als rode draad in ’t leven’

5 november 2019

Heb je je al ingeschreven voor het jaarcongres van de Vereniging Symbooldrama op 5 november aanstaande in Houten? Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan op onze website. Het congres is toegankelijk voor iedereen met interesse in symbooldrama.

Het thema van de dag is ‘Blauwdruk als rode draad in ’t leven’. Al bij de conceptie en in de zwangerschap wordt de aanzet gegeven voor een blauwdruk voor ons bestaan die tot hoge ouderdom als een rode draad door ons leven loopt. Op het congres wordt aandacht besteed aan het ontstaan van die blauwdruk, maar ook aan hoe psychotherapie door verbeelding, bijvoorbeeld bij symbooldrama, hierin verandering kan brengen. Op onze site vind je alle verdere inhoudelijke en praktische informatie.