Verenigingsnieuws

Nieuwjaarswens van de voorzitter

Bert Krapels is door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Symbooldrama Nederland voor de komende 3 jaar opnieuw verkozen tot voorzitter. Hij wil graag een nieuwjaarswens uitspreken, die verder gaat dan alleen ‘een gezond 2020’.

‘Beste leden en andere geïnteresseerden in symbooldrama,

De komende 3 jaar mag ik nogmaals de rol van voorzitter op me nemen. Ik doe dat graag, omdat ik als therapeut, maar ook als cliënt, heb ervaren hoeveel symbooldrama kan betekenen.  Die ervaringen motiveren mij  om de komende jaren er samen met jullie aan te werken dat symbooldrama de komende decennia beter op de kaart van Nederland komt te staan. Daarvoor moeten we nog veel doen, maar we hebben het tij mee.

Zo wordt het steeds duidelijker dat we er in een behandeling niet alleen met een cognitieve veranderingsaanpak komen. De kracht van het beeld wordt onderkend mede door het internet en de technologische ontwikkelingen (heb je met Kerst ook zoveel filmpjes en grappige plaatjes gekregen?)

Zo verleggen Sensori Motore Psychotherapie van Pat Ogden en het Neuro Affective Relational Model  (NARM) van Laurence Heller en Aline LaPierre de aandacht in de therapie van het denken naar de lichaamsbeleving. Deze benadering staat veel dichter bij theorie en werkwijze van symbooldrama.

We hebben een groep betrokken docenten, werkgroep leden en bestuurders. We kunnen nog veel meer hulp gebruiken maar de basis is er.

We hebben we een vereniging die financieel gezond gaat worden (onze penningmeester heeft de lekken boven tafel) en transparant functioneert. Een duidelijke organisatiestructuur en visie kristalliseert zich verder uit.

Zouden we ons nog wat kunnen wensen? Ja…NIEUWSGIERIGHEID!!

Nieuwsgierigheid brengt je in beweging en maakt je betrokken. Nieuwsgierigheid uit zich in vragen als: hoe werk jij met symbooldrama? Welke capaciteiten en ervaring heb jij om symbooldrama beter voor het voetlicht te krijgen? Wat kan ik van een ander leren? Wat is jouw persoonlijke touch in het werk? 

Nieuwsgierigheid gaat over betrokkenheid en respect voor anderen. Over aandacht voor de persoon.

Zoals mijn nichtje van 2 jaar alles in zich opzuigt van de omgeving, zo zouden we met symbooldrama aan de gang moeten gaan. Wat hebben opkomende theorieën en gepubliceerde onderzoeksbevindingen met symbooldrama te maken?

Nieuwsgierigheid heeft te maken met ruimte, associërend vermogen, niet oordelen, niet beginnen met de meetlat. Eigenlijk zouden we als beoefenaars van symbooldrama dat heel goed kunnen begrijpen omdat het ook de basishouding in die therapie is.

Daarom wens ik jullie en daarmee ook de vereniging een 2020 toe, waarin we ons laten leiden door onze nieuwsgierigheid. Dan komt de rest vanzelf.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *