InternationaalVerenigingsnieuws

Nieuws over VIC-Italia

De Italiaanse tak van KIP, VIC (Vissuto Imaginativo Cattatimico) genaamd, heeft veranderingen ondergaan. Op 1 januari 2019 werd het Internationale Studiecentrum VIC-Italia opgericht, waarbij Margret d’Arcais tot erevoorzitster is benoemd. Dit nieuwe Studiecentrum bestaat vnl. uit psychologen en psychotherapeuten.

De activiteiten van het nieuwe Studiecentrum VIC-Italia bestaan uit:

  • Scholingstrajecten over de methode VIC volgens de richtlijnen van de Europese Wetenschapscie. van de SAGKB (Zwitserland) en van de AGKB (Duitsland);
  • Samenwerkingsverbanden, overeenkomsten en verdragen tot stand brengen op (inter)nationaal niveau;
  • Register van VIC therapeuten, supervisoren en docenten opzetten;
  • Theoretische en praktische onderzoeken uitvoeren over kennis-theoretische grondslagen van de methode VIC;
  • Premies en/of studiebeurzen instellen;
  • Werken aan commercialisering, met speciale verwijzing naar de sector scholing, uitgeverij, artistieke producties en evenementen;
  • Fondsenwerving.

Het onderdeel studiebeurzen zou voor Symbooldrama Nederland wellicht ook interessant kunnen zijn! VIC-Italia looft een studiebeurs uit voor de masteropleiding niveau I, waarbij eisen gesteld worden aan leeftijd (max 32), opleiding (afgestudeerd arts, psychooog of psychotherapeut en de behaalde cijfers), werk (werkloos of minimale uitkering) en evt. handicap. Tevens wordt er een studiebeurs uitgeloofd ter hoogte van de kosten van de basiscursus of van losse modulen, voor diegene, die zich speciaal heeft onderscheiden met onderzoeksartikelen, vertalingen, evenementen en promoties op het gebied van therapie met VIC.

Laatste nieuws:

-Afgelopen juli heeft in Italië voor het eerst een psychologe haar universitaire masters gehaald, waarbij in haar onderzoek de imaginatie technieken van VIC een hoofdrol spelen.

-In oktober 2019 werd er voor het eerst een tweedaagse Conferentie VIC georganiseerd o.l.v. voorzitster Marisa Martinelli over imaginatie technieken en VIC. De eerste dag werd gevuld met lezingen van onder meer Claudio Widman, Marisa Calegari en Harald Ullmann. De tweede dag waren er workshops met Harald Ullman en Marisa Martinelli.

-De Italianen zijn intussen het boek van Harald Ullmann “Einführung in die Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP)”aan het vertalen voor gebruik bij de opleiding. Binnenkort ligt de Italiaanse versie ervan bij de drukker. Zie: www.vic-italia.eu