Samen werken aan je colloquium


Binnen de vereniging wordt nagedacht over een betere integratie van het colloquium in de 3-jarige (deeltijd-)opleiding Symbooldrama. Om verschillende redenen is een relatief grote groep oud-studenten daar nooit aan toegekomen. Een daarvan is dat het werkstuk individueel moet worden gemaakt. Een aantal collega’s wil daarom… verder lezen

Bouw mee aan onze nieuwe website


Onze nieuwe website is nu enkele maanden in de lucht. We willen van de website een plek maken waarop we elkaar kunnen vinden en inspireren. Heb je ideeën om de website verder te ontwikkelen, mis je rubrieken of wil je een bijdrage leveren (inhoudelijk of… verder lezen