Verenigingsnieuws

Onderzoeksgroep Effectiviteit Symbooldrama gestart

In de ons omringende landen is symbooldrama evidence based: in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk staat het duidelijk op de hulpverleningskaart. In ons land is dit nog niet het geval. Eind 2018 is een Nederlands onderzoek van start gegaan. De Vereniging Symbooldrama is hier actief bij betrokken.

Symbooldrama is een effectieve therapievorm, zo blijkt al jaren uit de praktijk. Al langere tijd gaan er stemmen op om de effectiviteit ook onderzoeksmatig aan te tonen. Vanuit het bestuur heeft Heleen Grootscholten vorig jaar een aantal mensen aan elkaar voorgesteld die de krachten hebben gebundeld. Sandra Ruyling, Arina Bakker, Simone Dekker en Nicole Muller zijn eind 2018 van start gegaan met de opzet van een kleinschalig onderzoek. In de komende tijd geven zij in de nieuwsbrief korte updates over hun activiteiten.

Collega’s die willen en kunnen meewerken aan ons onderzoek zijn van harte welkom. Meld je aan via info@symbooldrama.nl.