Onderzoek

Oproep: doe mee aan de enquête over symbooldrama in jouw praktijk

GZ-psychologen Arina Bakker en Sandra Ruyling bereiden een effectonderzoek voor over de inzet van symbooldrama in de therapeutische praktijk. In Nederland zijn daarvoor nooit indicatiecriteria geformuleerd. Als voorinformatie voor hun onderzoek hebben de onderzoekers behoefte aan inzicht in de manier waarop therapeuten KIP integreren in hun werk.

De Vereniging Symbooldrama wil het onderzoek van harte ondersteunen en nodigt iedereen die symbooldrama toepast in zijn of haar werk uit mee te doen aan het vooronderzoek. Dat kan door het invullen van de enquête ‘Hoe integreer je symbooldrama in je werk?’. Het kost je 10 minuten om de vragenlijst in te vullen en je gegevens worden anoniem verwerkt.

De resultaten lees je in de loop van dit jaar in onze nieuwsbrief of op onze website.