Organisatiestructuur

Organisatie
De Vereniging Symbooldrama Nederland is de Nederlandse sectie van de Internationale Gesellschaft für Katathym imaginative Psychotherapie (IGKB). De vereniging stelt zich ten doel om symbooldrama in Nederland onder de aandacht te brengen, te borgen door middel van onderzoek en opleiding, en om een netwerk te faciliteren voor professionals die de methodiek aanbieden.

Symbooldrama Nederland is een vereniging zonder winstoogmerk en zonder subsidiëring. Het grootste deel van het werk gebeurt onbezoldigd; de uitgaven voor activiteiten en organisatie worden geheel bekostigd uit de opbrengsten van cursussen, seminars, studiedagen en contributies.

KVK nummer: 69648727
RSIN/fiscaal nummer: 8041.65.841

Bestuur en medewerkers

Bestuursleden
Helma Winkler, voorzitter
Paul van der Put, penningmeester
Bert Krapels, bestuurslid
Vacature bestuurslid

Vacature, bestuursondersteuner

Adviesraad
Margret d’Arcais-Strotmann
Jeroen Schepman

Docenten/leertherapeuten
Piet van Roest
Ellen Lommers
Bettina Klein
Han van Rijt
Arina Bakker

Supervisoren
Piet van Roest
Ellen Lommers
Heleen Grootscholten-Keijzer
Mieke Gresnigt
Simone Dekker