Piet Roest

Piet Roest is zowel supervisor, leertherapeut als docent op het gebied van symbooldrama. Tot zijn pensionering in 2020 werkte hij als psychiater en psychotherapeut in een zelfstandige praktijk.

Wil je contact met Piet?

pjvanroest@me.com
tel: 06-20602849

“Ik ben tot 2020 werkzaam geweest als psychiater en psychotherapeut in een zelfstandig gevestigde SGGZ praktijk in Lunteren, waar ik Symbooldrama heel vaak heb toegepast. De KIP-opleiding ben ik in 1993 begonnen. In 1996, kort na het afronden van het colloquium, ben ik docent geworden bij de vereniging. Ik heb door mijn pensionering nu meer speelruimte, o.a. voor bezigheden zoals leertherapeut voor psychiaters in opleiding en het docentschap bij de K.I.P.B., waaronder supervisie en leertherapie. Naar mijn idee sluit de beeldenstroom die de K.I.P.B. benut op een heel natuurlijke wijze aan bij de manier waarop de geest ervaringen ‘in kaart brengt’, levensprocessen aanstuurt, reconstrueert en motieven inzet om de mens te helpen floreren.”

terug naar overzicht supervisoren