Verenigingsnieuws

PR: meer dan een facelift

Op 13 september jl ging een groep van 8 leden aan de slag met opfrissing van de externe communicatie van de Vereniging Symbooldrama. De middag werd geleid door pr-specialist Vincent Sabee.

Aan de orde kwamen vragen als: wat is onze communicatieve kernboodschap? Hoe onderscheiden we ons van andere therapievormen? Op wie richten we ons in onze communicatie? Vragen die input geven voor een heldere keuze voor onze communicatieactiviteiten.

De resultaten van deze brainstormmiddag worden verwerkt in een discussienota. Dit stuk wordt binnenkort aan de leden van de vereniging toegestuurd met de vraag om een reactie. Daarna stelt het bestuur een plan van aanpak vast. Uiteraard berichten we je daarover in een van onze volgende nieuwsbrieven.