Verenigingsnieuws

Samen werken aan je colloquium

Binnen de vereniging wordt nagedacht over een betere integratie van het colloquium in de 3-jarige (deeltijd-)opleiding Symbooldrama. Om verschillende redenen is een relatief grote groep oud-studenten daar nooit aan toegekomen. Een daarvan is dat het werkstuk individueel moet worden gemaakt.

Een aantal collega’s wil daarom samen aan de slag. Als jij je daartoe ook voelt aangesproken, meld je dan aan via info@symbooldrama.nl. Mogelijk kunnen we een ‘bezemklas’ samenstellen, om elkaar te inspireren en stimuleren.

Ook voor andere vragen over het schrijven van je colloquium kun je ons via dat e-mailadres benaderen.