Verenigingsnieuws

Supervisoren gezocht!

De vereniging zoekt op korte termijn supervisoren of leden die hiertoe een (kort) traject willen starten. Naast een aantal basisvoorwaarden zijn er aanvullende voorwaarden voor supervisoren met en zonder ervaring.
Om in aanmerking te komen als supervisor dien je aan de volgende basisvoorwaarden te voldoen.

  • Je hebt als cursist het gehele curriculum van drie jaar doorlopen, inclusief de supervisies;
  • Je hebt minimaal vijf jaar K.I.P.-werkervaring met aanvullende supervisies;
  • Je hebt minimaal twee seminars gevolgd;
  • Je bent BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog, psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog of in het bezit van een registratie in vaktherapie;
  • Je bent lid van de Vereniging ter bevordering van Symbooldrama.

Voldoe je aan deze basisvoorwaarden dan zijn er twee trajecten:

Ervaren supervisor:
Je bent een KIP-opgeleide GZ psycholoog, psychiater, vaktherapeut, psychotherapeut of klinisch psycholoog en hebt elders een supervisorenopleiding gevolgd en veel ervaring. Dan kun je direct starten als supervisor. Je loopt gedurende één supervisieblok mee met een ervaren supervisor in een supervisietraject. Hier kun je vertrouwd raken met het toepassen van symbooldrama binnen supervisie en ook met het superviseren van een symbooldramaproces. Het gaat om onderdelen die in een supervisorenopleiding elders niet belicht zullen zijn. Na dit jaar mag je zelfstandig supervisie geven en ontvang je de bevoegdheid als supervisor binnen de vereniging Symbooldrama.

Heb je interesse en wil je overleggen hoe je je supervisorschap zo snel mogelijk kunt starten? Neem dan contact op met Bert Krapels via info@symbooldrama.nl voor een oriënterend gesprek!

Nog geen opleiding en ervaring als supervisor
Wanneer je voldoet aan de basisvoorwaarden, kun je worden opgeleid door een ervaren docent. Je doorloopt samen met deze docent de supervisiedagen die verbonden zijn aan de drie jaren van het curriculum. Vanaf het moment dat dit traject start neem je deel aan de docentenvergaderingen en participeer je bij uit te voeren taken. Na elk curriculumjaar vindt een evaluatie plaats door enkele docenten. Hierbij wordt gekeken wat aandachts-en leerpunten kunnen zijn in het uitvoeren van je supervisorschap.
Ergens in het traject, maar in ieder geval voor de start van het tweede curriculumjaar, leg je het colloquium af, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Je neemt verder deel aan het begeleiden tijdens de kennismakingsmiddagen. Na het eerste jaar mag je starten met supervisie geven aan het basisjaar.
Aan het einde van de drie curriculumjaren is er een eindevaluatie en bij positieve bevindingen ontvang je de bevoegdheid als supervisor binnen de Vereniging Symbooldrama.

Interesse voor dit traject? Mail dan naar Els van der Ploeg: e.vd.ploeg@hetnet.nl om in gesprek te gaan over dit traject met één van de docenten.