InternationaalVerenigingsnieuws

Symbooldrama ook in Italië gevestigd

Sinds oktober 2018 is ook in Italië een symbooldramavereniging actief: VIC (Vissuto Immaginativo Catatimico), gevestigd in Padua.Ons erelid Margret d’Arcais stond, net als in Nederland, aan de wieg van deze organisatie. Myrthe de Wilde bezocht deze Vereniging in Italië en vertelt over de (voor-)geschiedenis. 

De historie van symbooldrama in Italië (in het Italiaans: VIC, vissuto immaginativo Catatimico) begint in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Dankzij een gemeenschappelijke interesse voor het gebruik van beelden in de psychotherapie en de vriendschap tussen professor Hanscarl Leuner en dottore Balzarini van het ‘Instituut voor Imaginatieve Analyses’ in Cremona begint de bekendheid met symbooldrama in Italië. Marisa Callegari, docente in Cremona, brengt symbooldrama daar nog steeds met lezingen onder de aandacht van de therapeuten.

Door de vertalingen van conferenties en eigen bijdragen van dottore Christine Baumgartner, verspreidt symbooldrama zich in Italiaans psychotherapeutenland. Al in de jaren ‘90 geven Margret d’Arcais en Christine Baumgartner samen, zowel in Milaan als in Padua, de eerste cursussen VIC.  In 2009 verschijnt er een Italiaans boek over psychotherapie met VIC (‘La psicoterapia con il Vissuto Immaginativo Catatimico’), samengesteld door Marisa Martinelli en met bijdragen van o.a. Margret d’Arcais, Truus Bakker, Christine Baumgartner, Wilfried Dieter, Leonore Kottje-Birnbacher.

 Via Anna Sieber-Ratti, die Italiaans als moedertaal heeft, ontstaan contacten met de SAGKB in Zwitserland. Samen met haar doen cursussen en supervisie hun intrede in Padova. In het voorjaar van 2016 doen drie Italiaanse psychologen/psychotherapeuten colloquium bij Anna Sieber-Ratti. Zij zijn nu docent VIC: Marisa Martinelli, Rossella Nicolao en Marisalisa Grego. Rosella is helaas onverwachts overleden het afgelopen jaar, een grote klap voor VIC Italië.

De Italiaanse VIC-opleiding kent, net als in Zwitserland, twee niveaus: Livello I en Livello II. De eerste basiscursus (Livello I) ging in Italië in februari 2017 van start. De tweede basiscursus (Livello I) ging in april 2019 van start. Ook voor 2019 staat de vervolgcursus (Livello II) gepland.

Er worden eveneens seminars en kennismakingsdagen georganiseerd. Medewerking aan e.e.a. verlenen vaker Marisa Martinelli (Padova), Marzio Sabioni (Bern), Anna Sieber-Ratti (Zürich) en Harald Ullmann (Karlsruhe). 

Nu is het zaak om VIC in Italië verdere impulsen te geven zodat er een breder draagvlak komt van Italiaanse symbooldramatherapeuten. Marisa Martinelli is heel actief in het naar buiten treden. Ze doet veel aan pr, organiseert de kennismakingsdagen en VIC-modulen, maar staat daar goeddeels (nog) alleen voor.

Als je eens een kijkje wilt nemen, ga dan naar Facebook en typ VIC-Italia in. Ook op Marisa’s eigen site (www.marisamartinelli.it) wordt veel doorverwezen naar VIC-activiteiten. Haar e-mailadres m.b.t. symbooldrama is martinelli.vic.italia@gmail.com .

Website Symbooldrama Italië: www.vic-italia.eu.