Verenigingsnieuws

Terugblik Jaarcongres Symbooldrama 2019

Op 5 november 2019 vond in De Engel in Houten het Jaarcongres van de Vereniging Symbooldrama plaats. Het thema van het congres was ‘Blauwdruk als rode draad door het leven’. De congresgangers kunnen terugzien op een dag met prikkelende presentaties, een vakliteratuurmarkt en ruime netwerkmogelijkheden. Een korte terugblik.

De hoofdmoot werd gevormd door de inhoudelijke bijdragen van de sprekers (voor en na de lunch). Anna Verwaal zette als eerste spreker de congresgangers direct op het thema van het congres met haar lezing over hoe conceptie, zwangerschap en geboorte ons leven beïnvloeden.

Andere sprekers namen de deelnemers verder mee door de levensloop.  Marjan Postuma behandelde met een casus over een kind tegelijk de aspecten van het maken van een colloquium.  Arina Bakker vergeleek symbooldrama en schematherapie met elkaar. 

Sandra Ruylink en Arina Bakker bespraken wat er zoals aan onderzoek op het gebied van symbooldrama plaats vindt buiten Nederland. Zij introduceerden een plan om ook in Nederland verder onderzoek te gaan doen naar het effect van symbooldrama. Margret d’Arcais stond in een interview met Bert Krapels stil bij wat ouder worden voor haar persoonlijk betekent en welke thema’s daarbij in symbooldrama van betekenis kunnen zijn. Elly Verhoeven-Smeets sloot de dag af met een gedetailleerd verslag van de wijze waarop het thema ‘koets’ ingezet kan worden om het begrip autonomie en identiteit met een cliënt te verkennen.

De teksten van de lezingen zijn inmiddels verzonden naar de congresdeelnemers. Ben je niet geweest en heb je nog interesse in een of meer presentaties? Mail je verzoek dan naar info@symbooldrama.nl.

Voor aanvang van het congres en tijdens de lunch werden op een boekenmarkt veel boeken, geschonken door de familie van Truus Bakker, uitgebreid verkend. Sommigen kregen een boek vanwege hun snelle aanmelding voor het congres, anderen konden een boek kopen. De opbrengst ging naar de verenigingskas. Direct na de lunch volgde zoals gebruikelijk de algemene ledenvergadering van de Vereniging (zie voor een verslag het nieuwsbericht hierover).

Boekentafel congres
Boekentafel congres

Het congres werd afgesloten met een netwerk- en napraatborrel in de sfeervolle bar van De Engel.

De vereniging bedankt Hanneke Nederhof, Bert Krapels, Sylvia Tempel-Corsmit en Janny van der Heyden, die gezamenlijk een krap jaar met veel plezier aan de organisatie van het congres hebben gewerkt. Sprekers en ambiance konden op veel waardering rekenen.

In 2021 wil de vereniging een volgend congres organiseren. Word jij lid van de congrescommissie? We zien je reactie graag tegemoet op info@symbooldrama.nl. Fijne contacten en gezellige bijeenkomsten gegarandeerd en: een draaiboek ligt al klaar!